Op afstand bestuurbaar transport en logistiek 5G-Blueprint. Foto, North Sea Port

Europese steun voor project op afstand bestuurbaar transport en logistiek

Onder de naam ‘5G-Blueprint’ onderzoekt een internationaal onderzoeksproject hoe met behulp van besturing op afstand transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan verlopen. North Sea Port is een van de partners.

Op afstand bestuurbaar transport en logistiek 5G-Blueprint. Foto, North Sea Port
Op afstand bestuurbaar transport en logistiek 5G-Blueprint. Foto, North Sea Port
Op afstand bestuurbaar transport en logistiek 5G-Blueprint. Foto, North Sea Port

Een publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië ontvangt hiervoor een subsidie van 10 miljoen euro van de Europese Unie. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, de havenbedrijven North Sea Port en Port of Antwerp, het bedrijfsleven en de academische sector een consortium van 28 partijen opgericht. Samen onderzoeken ze hoe met behulp van de techniek besturen van op afstand (tele-operation) transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan. Het 5G-Blueprintproject start per 1 september 2020 en loopt drie jaar.

Voertuigen en vaartuigen op afstand besturen

De betrokken partijen onderzoeken hoe het uitwisselen van real-timedata van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen tot meer efficiëntie in de supply chain en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten. Het opzet is te komen tot het op afstand sturen en ondersteunen van voertuigen en vaartuigen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen en Gent) en Antwerpen, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is daarbij een instrument.

Nieuwe standaard en werkwijze

Binnen het 5G Blueprint-project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht. En er wordt gekeken naar veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als ‘Blueprint’ – voor andere gebieden en sectoren.

Samenwerking

Het 5G Blueprint project is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, ‘Talking Traffic’ en ‘Mobilidata’ wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vormgegeven.

De deelnemende partijen zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat), Martel Innovate, HZ University of Applied Sciences, Sentors, Economische Impuls Zeeland, Locatienet, Swarco Nederland, KPN, V-Tron, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Sweco Nederland, Telenet, imec, Be-Mobile, Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (inclusief Agentschap Wegen en Verkeer), Room40, Port of Antwerp, Nxtport, Eurofiber, Kloosterboer, More Work Less Carbon, RoboAuto, Seafar, Verbrugge International, Toyota Motor Europe, Transport Joosen, North Sea Port en Terberg Benschop.

Dit project heeft een subsidie ontvangen vanuit het EU-programma ‘Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie’, onder ‘Grant Agreement’ nummer 952189. Lees hier het persbericht van de Europese Commissie, waarmee de subsidie werd bekendgemaakt.