Federale bijdrage moet offshore windenergie integreren

Binnen de CREG wordt er deze dagen actief gewerkt aan het bepalen van de federale bijdrage voor 2011. Volgens essenscia, de federatie van de chemische industrie, is de huidige opbouw van de federale bijdrage is niet langer houdbaar en is toe aan een fundamentele hervorming. Tegelijkertijd is de herziening van het federale bijdragesysteem het uitgelezen moment om de subsidiëring van offshore windenergie te integreren in één globale federale bijdrage. Het huidige systeem voorziet in een vrijstelling voor gebruikers van groene stroom.

Bron: Belg, 10-12-2010;