Feestelijk Havenevenement op 7 mei 2014

Haven RotterdamKLEIN

De Rotterdamse haven maakt indruk met de prestaties die de bedrijven leveren en is daarmee een sterk merk. Onze haven is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie waar het werken uitdagend, maar vooral interessant en afwisselend is.

Mensen kiezen bewust voor een loopbaan in de haven. Vanuit de Rotterdamse havengemeenschap is dan ook veel aandacht voor het aantrekken en behouden van (jonge) talentvolle medewerkers. Om dit te stimuleren zijn er momenteel twee prijzen die jaarlijks worden uitgereikt:
• Jong Haventalent van het jaar
• De Marine Club Rotterdam prijs

De prestaties van de haven worden echter door medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf gerealiseerd. De mensen die dagelijks daadwerkelijk fysiek de goederen binnen halen zijn cruciaal voor de haven. Erkenning van hun inzet past bij het imago van onze haven. Vandaar dat vanuit de havengemeenschap het initiatief is genomen om ook jaarlijks een havenwerker in het zonnetje te zetten. Dit door de verkiezing van de “Havenwerker van het Jaar” te organiseren, deze activiteit te combineren met de bovengenoemde ‘erkenningen’ en de prijzen te laten uitreiken door de Havenman van het Jaar.

Tijdens het jaardiner van Deltalinqs is reeds aangekondigd dat dit feestelijke ‘Havenevenement’, 7 mei 2014 bij de STC-Group in de Lloydstraat voor het eerst zal plaatsvinden.

Voor dit jaarlijks terugkerende Havenevenement zal een Comité van Aanbeveling worden gevormd bestaande uit toonaangevende mensen uit de haven. Dit comité vormt tevens de jury voor de havenwerker van het jaar.

De criteria voor de havenwerker van het jaar:
De havenwerker is reeds een aantal jaren werkzaam in de havenoperatie (definitie; activiteit waar gewerkt wordt van nat naar droog of vice versa via kade of pier. Bijvoorbeeld stuwadoors, sjorders, roeiers, sleepdiensten loodsen et cetera en blinkt daarbij uit in:
• resultaten die erkend worden door het bedrijf én collega’s• positief gedrag naar het bedrijf, collega’s en de buitenwereld
• collegialiteit en samenwerking
• ambassadeurschap voor de haven
• aandacht voor veilig werken
• bereidheid te leren en ontwikkelen

Hierbij roepen wij u op om mensen voor te dragen voor deze prijs van “Havenwerker van het Jaar 2014”. U kunt uw inzending met korte motivatie voor Havenwerker van het Jaar indienen tot 1 april 2014.

Dit kunt u richten aan [email protected]