GDWS en Rijkswaterstaat ondertekenen samenwerkingsconvenant

Om waterbouwprojecten sneller en efficiënter te realiseren ondertekenen het Duitse GDWS en Rijkswaterstaat een samenwerkingsconvenant.

GDWS en Rijkswaterstaat ondertekenen samenwerkingsconvenant
GDWS en Rijkswaterstaat ondertekenen samenwerkingsconvenant

Maandag 22 juli hebben de Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, en de hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat Noord – Nederland, mevrouw mr. drs. Erica Slump, in Duisburg een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het doel van convenant is het bevorderen en versnellen van dringend noodzakelijke verkeersinfrastructuurprojecten op de Duitse en Nederlandse waterwegen door gebruik te maken van elkaars ervaring en specialistische kennis.

Knowhow samenbrengen

Tegen de achtergrond van de demografische verandering van de bevolking en het daardoor ontstaan van te kort aan ingenieurs (gekwalificeerd personeel) willen beide landen bij het realiseren van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten langdurig samenwerken. Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt: “We willen de uitvoering van de komende waterbouwkundige projecten in Duitsland en Nederland versnellen. Daarom brengen we onze knowhow samen. Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met nieuwe contractvormen zoals Design en Build en wij hebben uitgebreide kennis van gestandaardiseerde bouwmethoden. We willen zo van elkaar profiteren.”

Kennis en diensten uitwisselen

De Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt is van plan om proefprojecten te starten met voor GDWS nieuwe contractvormen. Rijkswaterstaat zal een ondersteuningsteam beschikbaar stellen om de GDWS te helpen bij het opzetten hiervan. In ruil daarvoor levert de GDWS experts die Rijkswaterstaat adviseren technische kennis en standaardprocedures. Daarnaast hebben GDWS en Rijkswaterstaat een stuurgroep ingesteld en een uitwisselingsprogramma opgezet.

Samen voorbereid op toekomstige uitdagingen

Mr. Drs. Erica Slump, Hoofd ingenieur directeur van Rijkswaterstaat, Noord-Nederland: “Als goede buren werken we al succesvol samen in de grensregio’s. Omdat waterwegen en scheepvaart niet gebonden zijn aan nationale grenzen. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan we nu een stap verder. De GDWS heeft uitgebreide kennis op het gebied van technologie en standaardisatie en Rijkswaterstaat heeft uitgebreide ervaring met andere contractvormen. Rijkswaterstaat zal de GDWS helpen bij het ontwikkelen van deze contracten. Dit is een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’. Samen zijn we zo beter voorbereid op toekomstige uitdagingen.”