Goedgevulde orderportefeuille IHC Merwede

IHC Merwede heeft haar orderportefeuille in 2013 op de hoofdsectoren offshore en bagger belangrijk weten te vergroten. Het bedrijf noteerde vorig jaar voor bijna € 1,8 miljard aan nieuwe orders. De orderportefeuille kwam daarmee eind 2013 uit op ruim € 1,7 miljard, hetgeen gelijk staat aan een werkvoorraad van ongeveer 2 jaar.  

IHC Merwede ontwikkelt en bouwt innovatieve schepen en geavanceerd equipment, en levert life cycle support diensten voor 3 markten: de baggersector, offshore constructie en natte mijnbouw. Ondanks de wereldwijde economische situatie en het effect daarvan op de maritieme industrie presteerden deze markten redelijk tot goed.

De omzet van IHC Merwede is vorig jaar uitgekomen op € 985 miljoen (2012: € 895 miljoen) en de nettowinst op € 56 miljoen (2012: € 37 miljoen). Het bedrijf ziet de ontwikkelingen voor 2014 positief tegemoet.

Marktontwikkelingen
De scheepsbouwmarkt wordt gekenmerkt door een enorme overcapaciteit in schepen en werven als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid. Hierdoor is de concurrentie voor IHC Merwede in 2013 verder toegenomen; andere spelers begeven zich op de bagger en offshore markten om hun weggevallen markten te compenseren. IHC Merwede heeft zich echter kunnen onderscheiden door de consequente focus op het leveren van toegevoegde waarde voor haar klanten.

In de baggermarkt zet de tendens zich voort dat nieuwe investeringen zeer selectief worden bepaald, afhankelijk van nieuwe regelgeving en portfolio aanvullingen. Positief zijn de ontwikkelingen bij staatsbedrijven, die in hun besluitvorming autonoom staan tegenover de wereldwijde economische ontwikkelingen.

Voor de mijnbouwmarkt is het huidige economische klimaat ongunstig om grootschalige ontwikkelingen te starten in alternatieve winningsmogelijkheden. IHC Merwede blijft echter actief op de terreinen van nearshore/onshore mining en studies voor deep-sea mining. De verwachting is dat investeringen in equipment in hoge mate bepaald zullen worden door veranderingen in politieke en economische randvoorwaarden.

De offshore markt blijft volop in beweging. IHC Merwede profiteerde hier in 2013 van door de verkoop van diverse schepen en equipment, waarbij de verkoop van 6 pijpenleggers aan SapuraKencana en Subsea 7 de grootste order voor IHC Merwede ooit betekende. De verwachting is dat verdere investeringen, gerelateerd aan de Braziliaanse markt, niet zullen uitblijven, waarbij IHC Merwede er alle vertrouwen in heeft dat zij haar sterke, betrouwbare positie in deze markt verder zal kunnen uitbouwen.

Strategie
De 4 speerpunten van IHC Merwede (internationalisatie, groei, product- en procesontwikkeling, en interne en externe samenwerking) liepen in 2013 wederom als een rode draad door de ondernemingsstrategie. Zo dient de implementatie van het One IHC Merwede programma zorg te dragen voor een standaardisering van gereedschappen en processen binnen alle bedrijfsonderdelen van IHC Merwede, teneinde de efficiency binnen de onderneming verder te verbeteren.

“We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat onze orderportefeuille in het afgelopen boekjaar aanzienlijk is toegenomen,” aldus Bram Roelse, president-directeur van IHC Merwede. “Dit is te danken aan de succesvolle implementatie van onze lange termijn strategie, met name in de bagger en offshore markt. Het zorgt er tevens voor dat we de komende jaren vanuit een sterke positie kunnen doorgroeien en biedt ons een stabiel fundament voor verdere ontwikkeling op een wereldwijde basis.”

Meer… IHC Merwede