Grontmij zet in Polen expertise hoogwaterbescherming in

Grontmij Polen werkt mee aan een uitgebreid programma rond de stad Wroclaw om de naar schatting 2,5 miljoen inwoners te beschermen tegen periodieke overstromingen. De bevaarbare rivier de Oder loopt bijna 750 kilometer lang dwars door Polen. De rivier is de oorzaak van frequente rampzalige overstromingen, het meest recent in 2010, maar met verwoestende gevolgen in 1997. Dit project is een verlenging van de oorspronkelijke opdracht, waarover eind 2012 overeenstemming werd bereikt. Het programma loopt tot 2014. De verlenging heeft voor Grontmij een projectwaarde van 2,8 miljoen euro.

Het gehele programma is opgezet om het bestaande hoogwaterbeschermingssysteem voor onze klant, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (de Neder-Silezische raad voor verbetering en waterstructuren in Wroclaw (DZMiUW)) te moderniseren en te verbeteren. Het is de taak van Grontmij als advies- en ingenieursbureau om een beter systeem voor hoogwaterbescherming te ontwerpen. Bovendien is Grontmij in een joint venture met Artelia en Ekocentrum verantwoordelijk voor de bewaking en evaluatie van, en het toezicht op het milieubeheersplan en het totale projectmanagement. ‘Het is een complexe opdracht’, bevestigt Maciej Chrzanowski, Country Managing Director van Grontmij in Polen. ‘De hele streek heeft regelmatig te kampen met overstromingen, vooral in het voorjaar. Het programma zal de pieken van de Oder verminderen en de efficiëntie van de bestaande hoogwaterbescherming verbeteren, ook door capaciteitsvergroting van de riviergeulen die door en rondom Wroclaw stromen. Dit is een project dat voor de gehele regio van belang is en een positieve invloed op het hele land zal hebben. We zijn erg blij dat we een bijdrage leveren aan een van de grootste hoogwaterbeschermingsprogramma’s van Polen tot nu toe.’

Grontmij is een expert in de waterindustrie met grote ervaring op het gebied van hoogwaterbescherming. Momenteel heeft het bedrijf de leiding over het Europese STAR-FLOOD-programma dat gericht is op het versterken en opnieuw ontwikkelen van werkwijzen om het risico op overstromingen te verminderen. Ook

wordt het bureau vaak ingezet om hoogwaterbeschermingssystemen te beheren. Grontmij ontwikkelt een masterplan voor het beperken van het overstromingsrisico voor Jakarta in Indonesië uit te voeren en kreeg vorig jaar de opdracht voor het ontwerpen van een overstromingsmodel voor de Turkse stad Bodrum.

Meer… Grontmij