Hamburg en Bremen overwegen fusie

De havenbedrijven van Hamburg en Bremen gaan mogelijk samen. De politiek in beide havensteden heeft opdracht gegeven de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Een fusie van Hamburg Port Authority (HPA) en Bremenports is daarbij het meest verregaande scenario. Ook lossere vormen van samenwerking zijn onderwerp van studie.

Bron: Nieuwsblad Transport, 04-11-2010;