Haven van Oostende koopt alle aandelen in REBO

Haven van Oostende koopt de aandelen van PMV, DEME en Artes-Group in REBO en wordt daarmee de enig aandeelhouder om verdere groei te stimuleren. Dit is de grootste investering van de laatste 10 jaar voor Haven van Ootsende.

Dé logistieke offshore wind hub

De REBO-terminal in de voorhaven van Oostende is bekend als de zwaarlastkade die gespecialiseerd is in stockage, pré-assemblage en verschepen van windturbineonderdelen. In 2010 trok Haven Oostende extern kapitaal aan om de haven uit te bouwen tot dé logistieke offshore wind hub van het Zuidelijk deel van de Noordzee. Hiervoor werd samen met PMV , DEME en Artes-Group NV Renewable Energy Base Ostend “REBO NV” opgericht. REBO treedt sindsdien op als logistiek ontwikkelaar die investeert in infrastructuren (zwaarlastkade, kademuren, kantoorgebouwen, …) op terreinen van Haven Oostende en deze verhuurt.

In 10 jaar tijd is de REBO- terminal voldoende gegroeid en heeft ze een stabiele balans waardoor de middelen en expertise van de initiële investeerders, aanwezig van bij de start, niet langer nodig zijn. Na een risicovolle startfase met een grote nood aan kapitaal en expertise wenst Haven Oostende maximaal in te zetten op groei van de activiteiten op deze terminal. Daarom nam het Havenbedrijf het initiatief voor gesprekken rond de herverdeling van het aandeelhouderschap. Haven Oostende neemt nu de aandelen van alle andere aandeelhouders over.

Dirk Declerck, CEO Port Oostende: “Om de continuïteit van de haven te versterken, is het belangrijk om de bezettingsgraad van de REBO-terminal te vergroten. De terminal heeft veel troeven, zoals de exclusieve locatie, de aanwezigheid van kades voor zware lading en een RORO (roll on roll off) ponton met een laadvermogen van 650 ton. Het optimaal benutten van deze activa in combinatie met een verbreding van de activiteitsradius zal ertoe bijdragen dat de Blue Economy-ontwikkelingen zich verder kunnen hechten aan het sociale en economische weefsel van de regio Oostende. Momenteel zijn er meer dan 500 mensen werkzaam in de offshore windactiviteiten in de haven van Oostende. De havenautoriteit dankt PMV, DEME en Artes-Group NV uitdrukkelijk voor de constructieve rol die zij hebben gespeeld.”