Havenarbeiders Rotterdam krijgen werkgarantie tot juli 2020

  • binnenland

De vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen, de Rotterdamse containerbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hebben het overleg over de werkgelegenheid in de containersector afgerond. Dat liet Havenbedrijf Rotterdam op 5 juli weten.

De belangrijkste afspraken:

  • Werkzekerheidsgarantie tot 1 juli 2020
  • Uitbreiding vervroegde pensioenregeling voor 60+
  • Maatwerkoplossing voor medewerkers RPS

Het belangrijkste onderdeel van het onderhandelingsresultaat is dat de betrokken bedrijven een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 geven aan de werknemers  die per 1 januari 2015 op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst waren en onder de werkingssfeer van een cao van het desbetreffende bedrijf vallen. Daarnaast wordt de Senioren Haven Fitregeling uitgebreid voor medewerkers vanaf 60 jaar. Tevens is afgesproken dat de 120 medewerkers van het noodlijdende Rotterdam Port Services (RPS) een maatwerkoplossing krijgen aangeboden. De bedrijven en het Havenbedrijf hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering van bovenstaande maatregelen. Het gaat om een bedrag in de ordegrootte van twintig tot dertig miljoen volgens het Havenbedrijf.

De betrokken containerbedrijven zijn ECT, APM Terminals, RWG, Matrans, ILS en Unilash. De vakbonden gaan het bereikte onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Vanwege de vakantieperiode duurt het tot de tweede helft van augustus voor de ledenraadplegingen kunnen worden afgerond.

Het is ongekend dat vakbonden en bedrijven erin geslaagd zijn deze afspraak te maken terwijl de markt zo onder druk staat
De afgelopen periode is ook gebleken dat groei in de containersector niet vanzelfsprekend is. Vorig jaar daalde de overslag van containers in Rotterdam 0,5%. Het afgelopen halfjaar waren de cijfers ook negatief. Dit zet de hiervoor genoemde werkzekerheidsgarantie van vier jaar in een ander licht dan een halfjaar geleden.

Dat geldt ook voor de uitbreiding van de Senioren Haven Fitregeling. Deze wordt van toepassing voor medewerkers die in de jaren 1952 tot en met 1956 geboren zijn. Zij kunnen vanaf hun 60e 60% werken tegen een salaris van 95% en 100% pensioenopbouw. Dit zorgt voor een substantiële reductie van de arbeidscapaciteit. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de regeling is dat men op zijn 65e met pensioen gaat.

Bij de containerterminals van ECT, APMT en RWG en de dienstverleners / inhuurbedrijven Matrans, ILS en Unilash werken ruim 3700 personen. Door de komst van geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 ontstond de zorg op verlies van banen. Ramingen geven aan dat het in totaal tot 2020 kan gaan om 200 tot 800 banen. In dezelfde periode gaan ook enkele honderden mensen met pensioen. Inmiddels werken bij de twee nieuwe terminals in totaal nu meer dan 500 mensen.

Related news

List of related news articles