Havens bezorgd over EU-wet baggeren

De zeehavens zijn ‘extreem bezorgd’ over komende wetgeving waardoor zij verantwoordelijk worden voor vervuiling die zich vroeger heeft vastgezet in de havens en hun aansluitende waterwegen. Krachtens voorgestelde Europese wetgeving worden de havenautoriteiten verantwoordelijk voor wat daar vroeger aan vervuiling is achtergelaten.

Bron: Nieuwsblad Transport, 05-07-2007;