Haventarieven Amsterdam stijgen 0,45% in 2017

Havenbedrijf Amsterdam heeft met instemming van havenbranchevereniging ORAM besloten om de haventarieven voor 2017 met 0,45% te laten stijgen. Het is sinds 2013 gebruik dat het havenbedrijf de vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven betrekt bij de vaststelling van deze tarieven. Bij het vaststellen van het indexgetal is sinds dit jaar een vaste rekenmethode gehanteerd. Deze methode houdt naast de inflatie rekening met de ontwikkeling van de havengelden in de andere havens in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio.

Havengeld
Havengelden zijn een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten in een haven en worden toegerekend aan bezoekende schepen. Na erfpachtinkomsten is het de belangrijkste inkomstenbron van Havenbedrijf Amsterdam. De stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Branchevereniging ORAM
ORAM is de branchevereniging voor de bedrijven in de Amsterdamse haven en vertegenwoordigt hen richting Havenbedrijf en overheden op tal van dossiers in Nederland en Europa. Voorbeelden zijn de vaststelling van de haventarieven, nieuwe bestemmingsplannen, duurzame groei en een zeesluis die past bij de toekomst van de haven. Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten voor de sector en brengt de bedrijven met andere branches in contact. Voor meer informatie: