VIDEO: Hebben we genoeg vakkundige mensen om de energietransitie te realiseren?

Er zijn vakkundige mensen nodig om energietransitie te realiseren. Wat doet de offshore energie sector hier zelf aan? Tijdens een van de talkshows op Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) kwamen o.a. de onderwerpen aan bod zoals de genderkloof en salarissen in de offshore, olie- en gas- en windsector.

View on Vimeo.

Tijdens de talkshow ‘A Changing Industry Means Changing People’ op dinsdag 26 oktober op OEEC ging het over de human capital-kant van de energietransitie. Maarten Bouwhuis ging in gesprek met de tafelgasten Iván Pineda, Director of Public Affairs bij WindEurope, Sjoerd Hendriks Director Engineer bij GustoMSC, en Niels van Rhenen, Managing Director bij Brunel Nederland.

Een aantal actuele onderwerpen in de offshore energie-industrie spelen kwamen aan bod. Een van de belangrijkste vragen waren of er wel genoeg vakkundige mensen zijn om de energietransitie te realiseren en wat doet de energie-industrie zelf om nieuw talent aan te trekken?

Verder is het imago van de industrie, genderdiversiteit in de offshore energiesector, en de uitwisseling van arbeidskrachten tussen de olie- en gassector en de offshore windsector ook besproken.

Op de vraag hoeveel mensen er in de toekomst nodig zijn in de offshore windindustrie, zei Pineda tegen 2030 zo’n 200.000. Op dit moment zijn er 77.000 mensen werkzaam in de offshore windsector in Europa, wat betekent dat de industrie 123.000 mensen extra nodig heeft.

“Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat we ze gaan vinden, maar de echte vraag is hoe snel”, aldus Pineda.

Op de vraag of er genoeg personeel gaat zijn om de energietransitie te realiseren, citeerde Pineda uit een recente studie van IRENA, waarin staat dat voor elke baan die verloren gaat in de fossiele brandstofindustrie er zo’n 4 tot 6 groene banen voor terug komen in de groene energietransitie.

Ook de genderdiversiteit, of het gebrek daaraan, in de offshore energiesector kwam aan bod. Helaas kon Anouk Creusen, uitvoerend directeur van 75inQ, die zich inzet voor dit onderwerp niet aanschuiven aan tafel vanwege gezondheidsredenen. Maar Bouwhuis heeft het onderwerp wel besproken aan tafel en er werd benadrukt hoe belangrijk het is om genderdiversiteit in de sector te stimuleren.

Talk Show ‘A Changing Industry Means Changing People’. Foto, Navingo.