Foto, Ruud Aantjes

Het maritiem herstelplan gaat Europees

De maritieme sector wordt zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. De impact op korte termijn is nu al zichtbaar, maar een groot deel van de sector zal laat-cyclisch getroffen worden. Door de gevolgen van de wereldwijde vraaguitval en de lage olie prijs waardoor nieuwe projecten moeilijk van de grond komen. Om hier bij de Nederlandse bestuurders aandacht voor te vragen, is er door de brede maritieme sector een oproep gedaan voor een gecoördineerde aanpak via een maritiem herstelplan. Het accent moet liggen op de innovatieve verduurzaming van de sector, het naar voren halen van overheidsinvesteringen, zorg voor behoud van de liquiditeitspositie en grenzeloze havens en corridors. Naast dat hier via de diverse (sociale) media veel aandacht voor is geweest, wordt vanuit overheidswege de oproep ook serieus opgepakt. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat coördineert hier en er wordt gewerkt aan het instellen van een slagvaardige taskforce. Maar de maritieme sector is bij uitstek een mondiale sector. In heel Europa spelen de zelfde problemen.

Foto, Ruud Aantjes

De Europese maritieme cluster is onderdeel van de “Blue Economy” en volgens het laatste EU rapport hierover zijn 4 miljoen mensen voor hun werk hier direct van afhankelijk. De bedrijven in de “Blue Economy” genereren jaarlijks een omzet van € 658 miljard. De sector bestaat behalve uit de traditionele onderdelen zoals scheepvaart, havens, scheepsbouw, visserij, kust recreatie en binnenvaart ook uit de nieuwe sectoren zoals de winning van duurzame energie uit zee (off shore wind), blue biotechnologie en aqua culture.

Het ENMC ( European Network of Maritime Clusters) heeft onder voorzitterschap van Nederland nu ook namens de brede Europese maritieme sector een oproep verstuurd naar de bestuurders én politiek in Brussel om aandacht te vragen voor een maritiem herstelplan. Europa heeft in de wereld een sterke maritieme positie, maar door de gevolgen van de Corona-crisis komt deze in gevaar en zijn we kwetsbaar voor overnames door niet Europese bedrijven. Een financieel opvangnet moet de bedrijven én de banen voor de toekomst behouden. Hopelijk reageren ze in Brussel net zo verantwoordelijk op de oproep zoals dat nu in Nederland gebeurt.

Nederland Maritiem Land