Het werk in de haven verandert

  • binnenland

Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam organiseerden samen met Havenbedrijf Amsterdam en Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) op 15 oktober een werkconferentie. Wethouder Werk, Inkomen & Participatie Arjan Vliegenthart en portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West, Achmed Baâdoud, gingen in gesprek met havenondernemers over het veranderende werk in de haven. De opkomst was met deelnemers uit het havenbedrijfsleven, uitzendbureaus, opleidingsinstellingen en de gemeente Amsterdam.

Wat heeft de arbeidsmarkt nodig om hierop te kunnen anticiperen?

Technologische ontwikkelingen
Innovaties en automatisering zorgen ervoor dat er in de haven nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. Technologische ontwikkelingen als sensor-technologie, serious gaming, augmented reality, big data, internet of things en de inzet van drones (vliegend of varend) eisen andere competenties van medewerkers, maar maken juist daardoor het werken in de haven ook aantrekkelijker. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eisen die aan het (toekomstig) personeel worden gesteld? En hoe kan de aansluiting verbeteren tussen de bedrijven in de haven en het arbeidspotentieel van de stad? De gemiddelde Amsterdammer is niet goed bekend met wat er allemaal in de haven gebeurt en wat het havengebied te bieden heeft. We zien dat de instroom van nieuw talent vooral komt van de andere kant van het Noordzeekanaal.

Beeldvorming en innovatie
Tijdens de conferentie kwam naar voren dat het belangrijk is om jongeren op een persoonlijke manier te vertellen wat een haven is en welke beroepen er te vinden zijn. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld senioren te koppelen aan starters om kennis over te dragen. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat het werk in de haven uitdagend is en dat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn. Daarnaast schort het nog wel eens aan vacatureteksten. Deze zijn vaak onnodig ingewikkeld en daardoor niet aansprekend.

Een ander idee is om nieuwe technologieën te verbinden met innovatieve opleidingsconcepten. Zo wordt er ingespeeld op de veranderende behoefte van havenbedrijven voor wat betreft personeel en wordt de haven neergezet als een innovatief werkgebied dat jongeren aanspreekt en waar carrièremogelijkheden zijn.

Related news

List of related news articles