Hinder voor binnenvaart op Main, Donau en Main-Donaukanaal

Wegens onderhoudswerken aan de sluizen op de Main, de Donau en het Main-Donaukanaal zullen deze vaarwegen regelmatig gesperd zijn. Er is geen doorgaand scheepvaartverkeer mogelijk tussen Mühlheim am Main en Straubing an der Donau.

Bron: Nieuwsblad Transport, 17-04-2008;