Hoogspanningsstation richting Belgisch offshore windpark Norther

Vandaag is het offshore hoogspanningsstation (OHVS) uitgevaren richting het offshore windpark Norther.  Het offshore windpark is het belangrijkste windpark langs de Belgische kust en zal energie gaan leveren voor bijna 400.000 gezinnen. Het park bestaat uit 44 windturbines van de laatste generatie en zijn samen goed voor een maximale productiecapaciteit van 370 MW. en ligt op 23 kilometer uit de kust van Zeebrugge. 

Offshore hoogspanningsstation (OHVS) richting Norther Foto: ENGIE fabricom.

 

Met zijn 32 meter lang en 21 meter hoog, zijn 1.300 ton en zijn transformatiecapaciteit van 410 MV, is het OHVS-station van Norther het meest compacte offshore transformatorstation ooit gebouwd in Hoboken. De bouw van offshore transformatorstations is echt een Belgische expertise geworden: het OHVS van Norther is intussen al het 22ste onderstation gebouwd op de site van ENGIE Fabricom in Hoboken, door de partners van het consortium, met name ENGIE Fabricom, Smulders en CG. Op deze site werden ook onderstations gebouwd voor andere windparken in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Duitsland en in Nederland.

Het OHVS vormt de schakel tussen de individuele windturbines. Het hoogspanningsstations converteert de geproduceerde energie (33kV) naar een spanning van 220kV en transporteert ze via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.

Norther deed voor de bouw een beroep op MHI Vestas Offshore Wind en Van Oord. Van Oord verzorgt het design, de engineering, de levering en de ingebruikname van de fundamenten van de windturbines en de elektrische infrastructuur (OHVS en bekabeling) en is verantwoordelijk voor de transport van de windturbines.


View on Twitter.

Van Oord deed een beroep op ENGIE Fabricom, Smulders en CG, de partners van het consortium. ENGIE Fabricom was verantwoordelijk voor engineering, aankoop, bouw en ingebruikname van het station. Zij installeren de lagespanningsapparatuur en transporteren en installeren het station. Smulders is verantwoordelijk voor de stalen structuur van het station en de fundamenten van het transitiestuk (TP). CG zorgde voor het design, de productie, de installatie en de ingebruikname van de systemen in hoog- en middelspanning, met name van de veiligheidssystemen en van de controle van het platform.

Over Norther
Norther NV is de vennootschap (50 procent Elicio, 50 procent Boreas, een joint-venture tussen Eneco en Diamond Generating Europe) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, installatie en uitbating van het Norther Offshore windpark. Het project voor het park is opgezet door Elicio, Eneco en Diamond Generating Europe. Dit park, met zijn maximale productiecapaciteit van 370 MW, is België’s grootste offshore windproject. Het project wordt op 23 kilometer uit de Belgische kust gebouwd. Met de 44 windturbines van de laatste generatie levert dat jaarlijks elektriciteitsverbruik op voor bijna 400.000 gezinnen. De verwachting is dat Norther in het derde kwartaal van 2019 volledig operationeel is.