Innovatief windmolenpark in Noordzee

Energiebedrijf Eneco krijgt over een periode van vijftien jaar bijna een miljard euro voor de aanleg van een windenergiepark in de Noordzee. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vandaag aan de Tweede Kamer. Voorwaarde is dat in het windpark innovatieve technieken worden gedemonstreerd die de hoge kostprijs van wind op zee verlagen.

Vernieuwende technieken
Windparken op zee zijn vanwege de hoge kosten nog geen serieus alternatief voor fossiele energiebronnen. ‘De bouw van dit demonstratiepark met vernieuwende technieken is een stap om de kostprijs van windenergie op zee te verlagen,’ aldus minister Verhagen. Nederlandse bedrijven kunnen de kennis en ervaring die met de bouw van het windpark wordt opgedaan, bovendien exporteren. In snel groeiende markten zoals China bestaat veel belangstelling voor dergelijke expertise.

Meer… Rijksoverheid