Jaarcijfers Jan De Nul: “Met vertrouwen vooruit”

Jan De Nul Group heeft zojuist het Jaarverslag 2017 van het bedrijf gepresenteerd met een overzicht van haar activiteiten en een financieel rapport. Jan De Nul realiseerde in 2017 een omzet van 1.758 miljoen euro. Belangrijker nog, het bedrijf meldde aanhoudende en zelfs toenemende winstgevendheid van de activiteiten van Jan De Nul Group.

De EBITDA bedroeg in 2017 365 miljoen euro, oplopend tot 21% van de omzet, een stijging van de EBITDA-marge ten opzichte van vorig jaar van maar liefst 4%. De nettowinst bedroeg 70 miljoen euro.

Het orderboek van 2017 werd afgesloten met 2,61 miljard euro, een stabiel cijfer door de jaren heen.

Het orderboek bevat verschillende uitdagende projecten: in Mumbai (India), een joint venture met Jan De Nul Group is het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal naar de Jawaharlal Nehru haven; in Cotonou (Benin) zal in opdracht van de lokale overheid een onderzeese golfbreker van vier kilometer bouwen om de kust te beschermen; in Texel versterkt het bedrijf de kust van de Prins Hendrikzanddijk, die meer dan 3 kilometer lang is.

Strategische investeringen
In de zomer van 2017 werden de multipurpose schepen Adhémar de Saint-Venant en Daniel Bernoulli opgeleverd in China. De schepen zijn meteen na hun oplevering aan het werk gezet voor onder andere rotsinstallatiewerken, trenching operaties, de installatie van een grindbed en het ballasten van Gravity Based Foundations. Activiteiten die de veelzijdige inzetbaarheid van deze nieuwe schepen aantonen.

In 2017 zijn drie hoppers besteld, twee met elk een capaciteit van 6.000 m³ en een 18.000 m³ hopper. De twee 6.000 m³ hoppers zullen gebouwd worden door Keppel Offshore & Marine in Singapore, met oplevering eind 2019 en eerste helft 2020. De grote hopper wordt gebouwd in China door COSCO, en wordt naar verwachting opgeleverd in 2020.

De nieuwste en grootste zelfvarende cutterzuiger Willem van Rubroeck is in augustus 2017 op de scheepswerf Uljanik in Kroatië te water gelaten. De bouw van het schip heeft vertraging opgelopen door herstructuringen op de scheepswerf. De oplevering staat nu gepland voor het najaar 2018.

De bouw van drie hoppers met elk een capaciteit van 3.500 m³ op de scheepswerf van Keppel Singmarine in China verloopt vlot. De oplevering van deze schepen is gepland voor de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019. De schepen worden genoemd naar de Portugese ontdekkingsreizigers Afonso de Albuquerque, Diogo Cão en Tristão da Cunha.

Naast de vloot investeert Jan De Nul Group ook continue in de ondersteuning van haar andere activiteiten o.a. in funderingsinstallaties, divers droog materieel, grondverwerkingscentra, gronden voor projectontwikkeling.

Het volledige activiteiten- en financieel verslag van Jan De Nul Group is te downloaden op annualreport.jandenul.com.