Jaarverslag 2012

De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben 2012 afgesloten met een stijging van de overslag van 1,3 procent. Dit is een totaal aan overslag van 94,3 miljoen ton. Dit blijkt uit de definitieve jaarcijfers die zijn gepresenteerd in het jaarverslag 2012 ‘Klaar voor de toekomst’.

Havenregio Amsterdam: 1,3 procent groei in 2012
De havenregio langs het Noordzeekanaal sloeg, ondanks de tegenvallende economie, meer grondstoffen en goederen over. Daarmee is sprake van een goed jaarresultaat.

Amsterdam stijgt
In de Amsterdamse haven is de overslag ten opzichte van 2011 gestegen met 3 procent tot 77 miljoen ton. Deze cijfers betekenen een nieuw record aan overslag voor de Amsterdamse haven. Het vorige topjaar was 2008 toen 76 miljoen ton werd overgeslagen.

Toekomst
Algemeen directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam: “We noteren over 2012 wederom groei. De 1,3 procent groei van de havenregio is dan ook een prima resultaat. De Amsterdamse haven noteert zelfs een stijging van 3 procent. In 2012 werden belangrijke besluiten genomen over de nieuwe grote zeesluis en de verzelfstandiging van ons bedrijf. Daarmee kunnen we gerichter naar de toekomst kijken. We verwachten in 2013 een lichte groei’’.

Verzelfstandiging
Tot nu toe was het havenbedrijf een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Vanaf 1 april is het havenbedrijf verzelfstandigd en wordt de gemeente Amsterdam aandeelhouder. Een verzelfstandigd havenbedrijf biedt de beste kansen en condities voor de haven en de stad. Het verzelfstandigde havenbedrijf kan slagvaardiger zijn, de economische bedrijvigheid beter aanjagen en daardoor meer waarde toevoegen aan de stad en de metropoolregio. Het is de bedoeling dat over drie jaar andere overheidspartijen medeaandeelhouders worden, te denken valt aan regiogemeentes en provincie Noord-Holland.

Overslag Amsterdam
De overslag van olieproducten is gestegen met 11 procent tot 41 miljoen ton. Dit is mede te danken aan de nieuwe Vopak terminal. De overslag van steenkool is stabiel gebleven op 15,6 miljoen ton. De overslag van agribulk daalde met ongeveer 15 procent tot bijna 6,8 miljoen ton. De overslag van zeecontainers steeg met 35 procent tot ruim 800.000 ton. De overslag van auto’s en overige Ro/Ro daalde met 36 procent tot 600.000 ton. De overslag van overig stukgoed steeg met 53 procent tot 2,2 miljoen ton.

Cruisevaart
Voor de cruise was 2012 een topjaar. Een recordaantal schepen deed Amsterdam aan. In totaal waren er 144 bezoeken van zeecruiseschepen. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2011. In totaal bezochten 290.000 zeecruisepassagiers de hoofdstad.
Ook de riviercruise draaide een recordjaar met 1382 aanlopen met in totaal 322.000 passagiers. Nooit eerder zijn er zoveel passagiers met riviercruiseschepen naar Amsterdam gekomen.

Vooruitblik 2013
De Amsterdamse haven verwacht voor dit jaar een lichte groei van de overslag. De cruisevaart zal in 2013 opnieuw een topjaar beleven met 150 aanlopen en meer dan 300.000 passagiers. Ook de riviercruise zal in 2013 een recordjaar beleven. Het aantal aanlopen nadert de 1.500.

Slimme haven
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 75 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil een slimme haven zijn en op een duurzame, innovatieve manier waarde toevoegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf wil de bedrijven stimuleren bij groei, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Dit wil Havenbedrijf Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Het jaarverslag 2012 van Haven Amsterdam ‘Klaar voor de toekomst’ is digitaal beschikbaar:www.portofamsterdam.nl/jaarverslag