Jan De Nul Group voerde 1/3 van totale werken Suezkanaal uit

Donderdag 6 augustus, wordt het nieuwe Suezkanaal in Egypte officieel geopend. Een project waar Jan De Nul Group maar liefst één derde van realiseerde. “En daar zijn we heel fier op,” steekt J.P.J. De Nul van wal. “Dit is echt een iconisch werk. Het kan in het rijtje van het palmeiland in Dubai en Chek Lap Kok in Singapore. Er moest op minder dan een jaar tijd zo’n 250 miljoen m³ worden gebaggerd. Daarvan namen wij 33% voor onze rekening. Dat is ongeëvenaard.”

Het project was een uitdaging omwille van de omvang, maar absoluut ook omwille van de krappe deadline. Dergelijk project realiseren op minder dan twaalf maanden is ongezien.

“Als baggeraars de handen in elkaar slaan was de enige mogelijkheid om dit project te realiseren,” gaat J.P.J. De Nul verder. “In totaal werkten zes baggeraars mee aan het project, verdeeld over twee consortia. Maar het grote ‘baggergewicht’ kwam wel bij ons te liggen. Dat Jan De Nul Group zo’n groot aandeel in de baggerwerken voor zich nam is heel logisch. Door de grote investeringsgolf die we kenden de voorbije tien jaar beschikken wij over de grootste en krachtigste cuttervloot ter wereld. Aangezien de bodem grotendeels gepakt zand is, met op sommige plaatsen ook stijve klei, was net dit type schip nodig voor dit werk.”

Kortste scheepsroute
Het Suezkanaal is de kortste scheepsvaartroute tussen Europa en Azië en is zo’n 170 km lang. Om de capaciteit van het kanaal te vergroten en de industriële activiteit in de regio te doen toenemen, werd het kanaal over een lengte van 50 km ontdubbeld. De afstand waarop schepen elkaar kunnen kruisen, wordt dus aanzienlijk langer, wat de wachttijden doet slinken. Het werk werd verdeeld in 5 loten en toegekend aan twee consortia. Het consortium waar Jan De Nul Group deel van uitmaakte voerde lot 2 tot en met 5 uit, wat goed was voor 200 miljoen m³ van de 250 miljoen m³. Het andere consortium deed de rest.

Voor dit project mobiliseerde Jan De Nul Group zeven snijkopzuigers, met name J.F.J. De Nul, Hondius, Kaerius, Fernão de Magalhães, Ibn Battuta, Leonardo de Vinci en Zheng He. De snijkopzuigers hebben samen een totaal geïnstalleerd dieselvermogen van 134.720 kW.
Er werden tot 2.000 mensen tewerkgesteld, waarvan ongeveer de helft plaatselijk en de andere helft Europeanen.

Meer… Jan De Nul