Installatieschip Taillevent in Taiwan. Foto, Jan De Nul.

Jan De Nul installeert eerste 5.2 MW turbine in Taiwan

Het offshore installatieschip Taillevent van Jan De Nul Group installeerde de allereerste Hitachi turbine voor het Taiwanese windmolenpark van Taiwan Power Company (TPC) op zee. TPC’s eerste windmolenpark zal in totaal 21 turbines van elk 5.2 MW tellen, goed voor een totaalcapaciteit van 109,2 MW.

Installatieschip Taillevent in Taiwan. Foto, Jan De Nul.
Installatieschip Taillevent in Taiwan. Foto, Jan De Nul.
Installatieschip Taillevent in Taiwan. Foto, Jan De Nul.

Het offshore jack-up installatieschip Taillevent voer de eerste turbine naar de offshore projectlocatie op zo’n 8 kilometer voor de Westkust van Taiwan, waar ze op de jacketfundering geïnstalleerd werd. Alle 21 turbines zullen op een jacket met overgangsstuk worden geplaatst. Elke jacket werd in de zeebodem verankerd door middel van vier stalen funderingspijlers.

Nu deze eerste turbine is geïnstalleerd, kan het projectteam de laatste kabelaansluitingen met de turbines uitvoeren en het windpark verder afwerken voor ingebruikname.

Het project, en in het bijzonder de installatie van de windturbines, heeft aanzienlijke vertraging opgelopen als gevolg van de beperkingen en nieuwe regels van de Taiwanese autoriteiten, maar ook in de rest van de wereld, naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.

Turbines met benedenwindse rotor

Het TPC-windmolenpark wordt gebouwd in een regio waar tyfoons heel frequent voorkomen. Consortiumpartner Hitachi Ltd. pioniert met dit ontwerp en werd erkend met de klasse T-certificering voor deze windturbine, een internationale standaard voor windbestendige ontwerpen die rekening houden met regio’s waar veel tyfoons voorkomen.

Deze turbines worden geïnstalleerd door de Taillevent, speciaal ontworpen voor het transport en de installatie van windturbines en –funderingen op zee. Het schip is zo’n 140 m lang en uitgerust met 6 ‘spudpalen’, een hijskraan met een hijsvermogen van 1.000 ton en een hulpkraan van 50 ton.

Bouw van het eerste staatswindpark op zee in Taiwan

Jan De Nul Group ging al in september 2018 van start met de bouw van dit windmolenpark nabij Fangyuan, voor de westkust van Taiwan, met de voorbereidende kabelinstallatiewerken op land voor de verbinding van het bestaande transformatorstation met de kabelinterface langs de kust.

In 2019 werd de productie van de windmolenonderdelen opgestart. In april 2020 waren de eerste funderingen klaar voor transport vanuit de Zuid-Koreaanse productiesites naar Taiwan.

In juni 2020 installeerde Jan De Nul Group de eerste funderingspijlers op zee en werd de eerste exportkabel gelegd en verbonden met de wal. En begin augustus installeerde en verankerde Jan De Nul Group de allereerste jacketfundering op de zeebodem.

Over Fase 1 van het Offshore Windmolenpark van Taiwan Power Company (demonstratieproject)

Het contract voor “Fase 1 van het Offshore Windmolenpark van Taiwan Power Company (demonstratieproject)” werd in februari 2018 aan het consortium Jan De Nul-Hitachi toegekend.

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, de levering van het schip voor de installatie van de windturbines, de levering en installatie van de kabels op zee en op land, alsook het upgraden van het elektrische onderstation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, montage en installatie op zee van de windturbines met benedenwindse rotor en voor alle andere bijbehorende werken.

Hierna zal het consortium gedurende vijf jaar verantwoordelijk blijven voor de werking en het onderhoud (O&M) van het offshore windmolenpark.