Adhémar de Saint Venant in Virginia. Foto, Jan De Nul.

Jan De Nul rond offshore wind project af voor kust van Virginia

De offshore installatieschepen Vole au vent en Adhémar de Saint-Venant van Jan De Nul Group hebben de Verenigde Staten verlaten na het succesvol afronden van de installatie van het proefproject Coastal Virginia Offshore Wind. Ørsted Wind Power North America LLC had Jan De Nul Group geselecteerd voor de installatie van een 12MW-offshore windmolenpark proefproject, 27 mijl voor de kust van Virginia.

Adhémar de Saint Venant in Virginia. Foto, Jan De Nul.
Adhémar de Saint Venant in Virginia. Foto, Jan De Nul.
Adhémar de Saint Venant in Virginia. Foto, Jan De Nul.

Het Coastal Virginia Offshore Wind-project voor de kust van Virginia, eigendom van Dominion Energy, is gebaseerd op een ontwerp van Ørsted Energy en is nog maar het tweede offshore windmolenpark in de Verenigde Staten, na de inbedrijfstelling in 2016 van het 30MW-windmolenpark op Block Island, 3 kilometer voor de kust van Rhode Island. Bovendien bevat dit windmolenpark voor de kust van Virginia de eerste offshore windturbines in Amerikaanse federale wateren.

Jan De Nul Group was verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de offshore funderingen en windturbines, en ook voor de aankoop en installatie van de erosiebescherming. Elke fundering is samengesteld uit een monopijler en een overgangsstuk.

Voor de installatiewerken zette Jan De Nul Group het offshore jack-up installatieschip Vole au vent in. Het multipurpose-schip Adhémar de Saint Venant nam de erosiebeschermingswerken voor haar rekening.