JR Shipping sluit 2015 met goede jaarcijfers

Rederijgroep JR Shipping sloot 2015 af met goede jaarcijfers en legde daarmee een stevige basis voor de komende jaren. Volgens de rederijdirectie biedt de transitiefase waarin de scheepvaartindustrie als gevolg van de crisis is beland nieuwe mogelijkheden voor scheepvaartbedrijven die nu in staat zijn om door te pakken.

De rederij zag haar belangrijkste kernmarkt geleidelijk herstellen, de markt voor containerfeeder schepen; deed goede zaken op de markt voor offshore service schepen en voerde in 2015 voor een Duitse scheepsbankier een prestigieus herstructurerings- en managementproject uit, waar zes containerfeeder schepen bij betrokken waren. Met name op dit terrein van bijzondere projecten ziet JR Shipping perspectieven voor de eigen organisatie.

Snelle plaatsing obligaties als blijk van vertrouwen
De goede groepsresultaten over 2015 leidden onder meer tot het besluit tot vervroegde aflossing van een in 2011 gerealiseerde obligatielening. Het toen ingeworven kapitaal is deels gebruikt om de eigen vloot te ondersteunen en deels om new business te genereren. Begin 2016 besloot de rederijdirectie tot de uitgifte van nieuwe obligaties. In recordtijd is voor een bedrag van € 2.490.000,- aan JR Shipping obligaties geplaatst.

Dit geeft de rederij extra veer- en daadkracht om snel te anticiperen op ontwikkelingen en investeringsmogelijkheden die samenhangen met de transitiefase waarin de scheepvaartindustrie verkeert. De rederij beschouwt de snelle en succesvolle plaatsing van nieuwe bedrijfsobligaties als blijk van vertrouwen in de rederijkoers. Die koers wordt dan ook onverlet voortgezet. De rederij blijft activiteiten ondernemen op de markten voor containerfeeder, multipurpose en offshore service vaart.

SeaZip Offshore Service schepen
De rederij legt de komende jaren extra focus op de exploitatie van service schepen die worden ingezet bij installatie en onderhoud van windturbineparken op zee. De rederij heeft per 2016 zes SeaZip Offshore Service schepen beschikbaar voor deze internationale groeimarkt. De zes schepen, van het type Damen Fast Crew Supplier 2610, onderscheiden zich in snelheid en vaarcomfort dankzij het ‘Twin Axe’ boegprincipe en zijn inzetbaar voor continudiensten.

Scheepsmanagement voor derden en bijzondere projecten
Naast de exploitatie van eigen schepen voor de containerfeeder, multipurpose en offshore service markt, onderneemt JR Shipping activiteiten op het gebied van scheepsmanagement voor derden en uitvoering van gecompliceerde herstructurerings- en managementprojecten. Tijdens de crisisjaren bewees de rederij hiervoor de vereiste expertise en mankracht in huis te hebben. Geslaagde herstructureringstrajecten zorgde voor continuïteit van de eigen vloot en dienstverlening. Op basis van die prestatie kreeg JR Shipping in 2015 de opdracht van de eerder genoemde Duitse bankpartner om voor zes containerfeeder schepen een nieuw financierings- en managementconcept te ontwikkelen. Dankzij effectief optreden van JR Shipping konden de schepen eind 2016 aan een nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Rederijgroep JR Shipping exploiteert op dit moment 13 containerfeeder schepen, 2 multipurpose schepen, 6 SeaZip offshore service schepen en 4 schepen voor derden.