Kamer steunt komst kapiteins van buiten EU

DEN HAAG – De Tweede Kamer steunt een wetswijziging om de komst van buitenlandse kapiteins op Nederlandse zeeschepen mogelijk te maken.
Volgens een meerderheid zijn er voldoende voorwaarden in de wetswijziging ingebouwd om verdringing van Nederlandse kapiteins door buitenlanders te voorkomen. Vakbond FWZ en redersvereniging KNVR hebben daar echter nog geen akkoord over gesloten. Het overleg zit vast op de beloning van buitenlandse kapitein.
Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat benadrukte dat het beleid erop gericht blijft `zoveel mogelijk Nederlandse kapiteins op Nederlandse zeeschepen te houden en te krijgen`.
Zo wordt er een campagne gevoerd om meer jongeren voor een zeevaartopleiding te interesseren en komt er een speciale opfriscursus voor oud-zeevarenden.

Bron: PZC.nl, 10-04-2003;