Kan de Nederlandse zeemacht onze economie nog beschermen?

Nederland heeft een sterke maritieme sector, met 12.000 bedrijven biedt zij werkgelegenheid aan circa 224.000 mensen en realiseert jaarlijks een toegevoegde waarde van eenentwintig miljard euro voor de Nederlandse economie. Tezamen met het havenindustrieel complex en haven-gerelateerd vervoer loopt draagt de Nederlandse  maritieme sector voor 7,3% bij aan het Bruto Nationaal Product. Een mooi resultaat natuurlijk, maar is de Nederlandse zeemacht nog wel in staat om deze belangen te beschermen?

Op donderdag 3 september staat dit onderwerp centraal tijdens het Sea Power Symposium. Onder het hoofdthema “How smart is our Sea Power?” discussiëren we samen met vertegenwoordigers uit politiek, overheid en de maritieme sector over dit thema. Hoofddoel is daarbij om in gesprek te komen over het economisch belang van maritieme veiligheid voor Nederland, de kwetsbaarheid van de mondiale maritieme veiligheid en de toegevoegde waarde van Smart Sea Power voor de Nederlandse belangen. Sprekers tijdens het symposium zijn onder andere voormalig Defensieminister Hans Hillen, Directeur van het FME-CWM Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink en Top NLDA Docent Internationale Betrekkingen Erik Meijer.

Het Sea Power Symposium vindt plaats op de openingsdag van de Wereldhavendagen in de Rotterdamse haven, economisch hart van Nederland en de Poort van Europa. Mensen die geïnteresseerd zijn om het Sea Power Symposium bij te wonen, kunnen hierover meer informatie vinden via www.p3m.info of www.kimav.nl.