Kavels windparken op zee zijn nu definitief

Op vrijdag 20 mei sloot de termijn waarin beroepen tegen de definitieve kavelbesluiten I tot en met V voor het windenergiegebied Borssele bij de Raad van State konden worden ingediend. Er zijn geen beroepen ingesteld. Daarmee zijn alle kavelbesluiten voor windenergiegebied Borssele onherroepelijk.

Dat is goed nieuws voor de voortgang van de windparken op zee. Op dit moment beoordeelt RVO.nl de aanvragen voor subsidie en vergunning voor kavels I en II van het windenergiegebied Borssele. Eind september sluit de tender voor de kavels III en IV. Volgend jaar volgt de tender voor het innovatiekavel V.

In totaal komt er tenminste 1400 MW windvermogen in het windenergiegebied Borssele. Deze 1400 MW is genoeg om ruim 20% van alle huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. De windparken die er op zee komen, maken onderdeel uit van het Energieakkoord.