Komst Paragon C462 start nieuwe kans haveneconomie

Voor het eerst na twintig jaar heeft Port of Den Helder in de nacht van woensdag op donderdag 29 oktober een boorplatform verwelkomd. De Paragon C462, met een gewicht van zo’n zesduizend auto’s, ondergaat de komende vier tot vijf maanden inspectie- en onderhoudswerkzaamheden in Port of Den Helder om vervolgens weer ingezet te kunnen worden voor de volgende opdracht.

“Een indrukwekkend moment en belangrijk voor Port of Den Helder en de regio”, aldus een enthousiaste havendirecteur Piet-Hein Kolff. “Dit werkt stimulerend voor de gehele offshore industrie in Noord-Holland Noord. Er is een stap gezet om de markt te tonen dat onze haven ook geschikt is voor zogeheten lifetime extention- en onderhoudswerkzaamheden aan platformen afkomstig van het continentaal plat, dat hier direct om de hoek ligt.”

Veilig gestationeerd
Drie sleepboten hebben het kolossale gevaarte, na een tocht van bijna 30 uur, vanaf locatie E17 in de Noordzee, zonder problemen de haven binnengeloodst. Het meer dan honderd meter hoge platform ligt aangemeerd langs de Nieuwediepkade. “In nauwe samenwerking met Port of Den Helder, Koninklijke Marine en eigenaar Paragon Offshore hebben we ons hard gemaakt om dit platform te kunnen faciliteren en het een ligplaats voor langere tijd toe te kennen”, aldus Wim Schouwenaar, ceo van DHSS uit Den Helder.

‘Spin-off’
De komst van het booreiland genereert werk voor tal van lokale en regionale bedrijven. Niet alleen DHSS, eerder uitgeroepen tot onderneming van het jaar 2013, maar diverse andere bedrijven uit de regio profiteren van het onderhoudswerk aan het booreiland. Zo verricht P. Smit BV op Kooypunt het constructiewerk op de C462 en wordt het hogedruk leidingwerk vervangen door een specialist uit de regio. Ook het onderhoud aan het boormaterieel en de waterreservoirs komt in de haven van Den Helder aan bod. Tot slot wordt de accommodatie op het booreiland opgeknapt.

Meer platforms
Met de komst van dit boorplatform laat Port of Den Helder zien dat ze een flexibele pitstop haven is en ruimte kan bieden voor tussentijds onderhoud aan platformen. “Wij werken aan een businessplan waar we onze dienstverlening kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met het accommoderen van platforms aan de kade. Daarvoor werken wij samen met de Koninklijke Marine”, aldus Piet-Hein Kolff. Port of Den Helder zet zich momenteel, in nauwe samenwerking met Den Helder Airport, nationaal en internationaal in om de capaciteit en mogelijkheden van Den Helder voor het voetlicht te brengen en nieuwe markten aan te trekken.

Klaar voor de toekomst
Tom Gravemaker van Paragon Offshore uit Beverwijk is blij dat Port of Den Helder ruimte kan bieden voor het platform. ”Voor ons is de geografische ligging van Port of Den Helder ideaal. De korte afstand in combinatie met een flexibel inzetbare haven en luchthaven om de hoek, maakt het dat we op efficiënte wijze onze Paragon C462 gereed kunnen maken voor de volgende missie. Daarbij maken we gebruik van de beschikbare en betrouwbare supply chain die Noord-Holland Noord biedt.”

De Paragon C462 wordt na de onderhoudswerkzaamheden ingezet voor nieuwe booractiviteiten. Er blijft een kernbemanning van zo’n twintig tot vijfentwintig mensen aan boord.