KVNR: De naam blijft hetzelfde, maar de toon is vernieuwd

Redersvereniging KVNR heeft op 14 juni tijdens haar algemene ledenvergadering in Lelystad het nieuwe logo onthuld. Na ruim 25 jaar maakt een gevestigd logo ruimte voor vernieuwing. De verenigde reders zeggen met het nieuwe logo en bijhorende huisstijl klaar te zijn voor de toekomst.

“Na een moeizaam economisch decennium voor de Nederlandse zeescheepvaart zijn er eindelijk positieve signalen waarneembaar. Wij hopen en zetten ons in voor continuering van deze lijn in een stabiel herstel voor de sector. Immers, de reders staan, verenigd in de KVNR, voor een trotse en dynamische sector, van groot belang voor de samenleving én BV Nederland. De nieuwe huisstijl versterkt deze kenmerken en onze inhoudelijke boodschap over de Nederlandse zeevaart.”, zei Annet Koster, die sinds maart als directeur aan het roer staat van de KVNR.

Het logo
Drie geabstraheerde boegvormen staan symbool voor de Nederlandse zeescheepvaart. De opbouw van het schip vormt een gestileerde versie van de Nederlandse kroon waarmee het Koninklijk predicaat van de organisatie wordt onderstreept. De gebolde horizon visualiseert het mondiale karakter van de sector en de overkoepelende boog boven de schepen accentueert het belangenbehartigende karakter van KVNR.

Voor een sterke Nederlandse zeescheepvaart
De KVNR is dé belangenbehartiger voor in Nederland gevestigde reders die in de zeevaart actief zijn. De activiteiten richten zich op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat Nederlandse reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.

Ga naar de vernieuwde website van de KVNR