Laveren door de crisis

Het teruglopen van de wereldhandel heeft ook op de Nederlandse maritieme cluster een directe impact, maar niet overal in dezelfde mate. Hebben de zee- en binnenvaart reders het moeilijk door de overcapaciteit en druk op de tarieven, de havens , maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw en waterbouw konden zich in 2010 goed handhaven dan wel meer toegevoegde waarde creëren. Mede door krachtige internationalisatie van de Nederlandse maritieme bedrijven, is de exportwaarde in 2010 dan ook weer toegenomen. De totale werkgelegenheid is ook licht gestegen.

Arie Kraaijeveld, voorzitter Stichting Nederland Maritiem Land (NML); “We zijn trots dat we opnieuw alle stakeholders inzicht kunnen geven in de ontwikkelingen van onze cluster in de vorm van een van de meest complete cluster analyses in de wereld. We worden daardoor ook geïnspireerd om met volle inzet de positie van Nederland als een van meest vooraanstaande maritieme naties ter wereld te bestendigen, uit te breiden en sterker uit de crisis tevoorschijn te komen.”

De positie van de Nederlandse maritieme sector blijft zeer sterk en we hebben de ambitie om deze verder uit te bouwen. De cluster streeft niet alleen de (maritieme) Europese top na, maar de (maritieme) wereldtop. Een krachtig en innovatief cluster helpt de bedrijven met het laveren door de crisis; de innovatie agenda ‘Nederland de Maritieme Wereldtop’, gepresenteerd in 2011, staat vol met initiatieven die bijdragen aan een herstel van de gevolgen van de economische crisis. Deze studie toont de toename van de aandacht voor de groeiende offshore markt, de vergroening en verduurzaming van name de zeescheepvaart en de uitbreiding van de internationale activiteiten van met name sectoren havens, scheepsbouw en maritieme toeleveranciers.

De studie gaat ook in op de ontwikkelingen in de maritieme arbeidsmarkt en bevestigt wederom de intersectorale personeelsmobiliteit in de cluster. Aandacht voor arbeidsmarkt en opleidingen blijven noodzakelijk om de maritieme wereld van voldoende nieuw talent te voorzien, met enerzijds een kwalitatieve vraag naar hoger opgeleiden, en anderzijds een kwantitatieve behoefte om de vergrijzing te compenseren.

NML is van mening dat deze jaarlijkse studie – die mede tot stand is gekomen door ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – een hoeksteen kan vormen om de cluster op waarde te schatten, en zal bijdragen om de dynamiek ook in komende jaren te versterken.

Meer… Maritiem Land