Interview: “Leren door te doen”

De vraag naar technisch personeel neemt toe. Niet gek, want er dreigt de komende jaren een groot tekort te ontstaan. Zo verwacht de helft van de installatiebedrijven (46%) de komende vijf jaar een tekort aan technisch personeel. GoFlex weet dit als geen ander en houdt zich bezig met het opleiden van de technici van morgen. De redactie sprak met Warner Rosenboom, adviseur bij GoFlex, over hoe zij jongeren klaarstomen voor de technische markt.

Aan het werk met hedendaagse praktijkopstellingen
“Wij zijn een technisch opleidingsbedrijf en leiden jongens, en in wat mindere mate meiden, op in de richting van techniek op mbo-niveau 4. De opleiding duurt vier jaar, waarvan leerlingen één keer per week praktijkles krijgen in een van onze opleidingscentra.”  Roosenboom leidt ons rond in het opleidingscentrum in Schiedam. Leerlingen volgen hier verschillende praktijklessen. Van meet& regeltechniek, elektrotechniek, installatietechniek tot pijpfitten en lassen. Dit gebeurt vanaf de basis en vanuit daar worden de leerlingen stap voor stap opgeleid, zodat zij de ‘techniek’ goed onder controle krijgen. “Met behulp van realistische simulaties en hedendaagse praktijkopstellingen worden de praktische vaardigheden getraind”, legt Rosenboom uit.

Naast deze ‘praktijkdag’ gaan de leerlingen vier dagen per week aan het werk bij een bedrijf en wordt twee avonden per week het theoriegedeelte bijgebracht op een ROC in de buurt. Anders dan een reguliere opleiding dus. Rosenboom is ervan overtuigd dat dit een efficiënte vorm van opleiden is. “Leren door te doen.”

Verantwoordelijkheid nemen
De leerlingen worden dus vanuit drie verschillende invalshoeken opgeleid. Om dit tot een succes te maken is de afstemming tussen deze drie partijen cruciaal. “Hier ligt een belangrijke rol voor de coaches van GoFlex”, gaat Rosenboom verder. “Zij hebben nauw contact met de scholen en de bedrijven. De theorie die zij in de avonden leren en de praktijk die zij hier in het opleidingscentrum krijgen, moeten aansluiten bij hun werkzaamheden binnen het bedrijf. Daarom is de rol van het bedrijf ook belangrijk.” Volgens Rosenboom zijn de bedrijven namelijk net zo goed verantwoordelijk voor het goed opleiden van de leerling. “Samen investeren we om de leerling succesvol op te leiden en te laten slagen. Hier heeft het bedrijf ook profijt van. Zij hebben een goed opgeleide medewerker in dienst die het bedrijf door en door kent, doordat zij vier dagen in de week en dat vier jaar lang binnen het bedrijf werkzaam zijn geweest.”

De vijver blijven vullen
“De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een flinke crisis en sommige sectoren hebben hier nog steeds last van. Dit maakte het lastig om leerlingen bij bedrijven te plaatsen”, aldus de adviseur. “Echter is dit nu volledig omgeslagen. De vraag vanuit bedrijven naar technische leerlingen neemt sterk toe. Goed nieuws, maar hier ligt voor ons een uitdaging. Wij moeten enthousiaste en gemotiveerde leerlingen zien te vinden, zodat de vijver gevuld blijft.” GoFlex doet dit door middel van werving: online, maar ook door voorlichting te geven op scholen. “Als ik over techniek begin, kijken veel scholieren mij aan of ik gek ben”, lacht Rosenboom. Zonde, want de industrie heeft veel te bieden. “Techniek gaat tegenwoordig veel verder dan ‘sleutelen’. De moderne technicus sluit zijn laptop aan op het systeem en ontdekt op deze manier het probleem of een storing.”

Daarnaast heeft Rosenboom ook te maken met een andere uitdaging: “Wij moeten streng blijven aan de poort en de besten selecteren. Waar wij naar kijken? Motivatie! Natuurlijk zijn er ook een aantal harde criteria, zo moeten leerlingen minimaal een vmbo-diploma hebben. Ook kijken we naar technische inzet en aanleg. Dit doen we aan de hand van een wiskundetoets. Ook moeten leerlingen een assessment maken in onze praktijkruimte voordat wij hen toelaten tot ons opleidingsprogramma.”

De komst van digitalisering
Naast het opleiden van eigen leerlingen kan ook het huidige personeel van bedrijven worden getraind in de praktijkruimtes van GoFlex. “Een groot aantal mensen die op dit moment werken in de techniek zijn traditioneel opgeleid, maar lopen vaak achter met betrekking tot digitalisering. Terwijl deze ontwikkelingen nu razendsnel gaan. Daarom toetsen wij binnen ons opleidingscentrum op welk niveau de medewerkers zitten en leiden hen vervolgens op tot het gewenste niveau zodat zij ook weten om te gaan met geautomatiseerde systemen. Dus niet alleen nieuwe mensen opleiden is van belang om de vraag vanuit de markt aan te kunnen, maar ook door het bijscholen van huidige technici.”