LNG veiligheidsstudies gepubliceerd

LNG is al tijden bekend als brandstof voor zeeschepen maar voor de binnenvaart waren de veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken tot op heden niet helder. Door de studies worden onduidelijkheden weggenomen en transitie van stookolie naar LNG gestimuleerd.

“Deze studies geven een zeer gedetailleerd en duidelijk beeld op talloze bestaande en toegepaste vormen van gebruik van LNG als brandstof, dit terwijl er een concreet overzicht ontstaat van onderwerpen waar we in de toekomst nog aan moeten werken”, vertelt Manfred Seitz, project coördinator van het LNG Masterplan Project van Pro Danube Management.

DNV GL heeft in opdracht van Pro Danube Management en Havenbedrijf Rotterdam de veiligheidsstudies gepubliceerd voor de binnenvaart. Dit ligt in het verlengde van het verlangen van Havenbedrijf Rotterdam om de duurzaamste haven te worden. LNG als brandstof voor schepen zorgt voor een sterke reductie van uitlaatgassen ten opzichte van het gebruik van stookolie, wat in de binnenvaart nu nog veel gebeurt.

Cees Boon, sector coördinator Harbourmaster Policy Dept: “We zijn overtuigd dat deze studies een sleutelrol gaan spelen in de jaren van ontwikkeling van LNG als brandstof die nog gaan komen. Als haven met een vooraanstaande positie in het gebied van LNG als brandstof staan we volledig achter een harmonieuze aanpak om zo een werkveld te creëren en efficiënt en praktische LNG toepassingen te realiseren.”

Het LNG Masterplan bevat technische, veiligheid en operationele risico’s van LNG bunkeren, laden en lossen.

Meer.. LNG Masterplan

Related news

List of related news articles