Maritiem symposium focust zich op onmogelijke ontwikkelingen.

“Specialized in the impossible!” is het thema van het lustrumsymposium van de maritieme studievereniging S.G. “William Froude” van de Technische Universiteit Delft. Dit symposium zal worden gehouden op vrijdag 21 februari 2014 in de Beurs-WTC te Rotterdam. Op het symposium zullen bekende sprekers uit de maritieme industrie lezingen geven over buitengewone projecten en innovaties. Onder andere offshore, scheepsproductie, financiering, rederijkunde, scheepsclassificatie en R&D zullen worden behandeld. Het symposium is voor de maritieme industrie een unieke kans om samen te komen en visies en ambities te delen. Aan het eind van de dag is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het een “diner op hoog niveau” op de 23e verdieping van de Beurs-WTC.

De Nederlandse maritieme industrie heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van complexe schepen met unieke eigenschappen. Veel internationaal bekende schepen zijn ontworpen en soms (deels) gebouwd in Nederland. Ook in de productie zijn Nederlandse bedrijven zeer concurrerend. Onder andere baggerschepen met hoogwaardige machine installaties, ijsgaande schepen en kustvaarders met zeer gunstige emissie-eigenschappen worden in Nederland gebouwd. Daarnaast zijn ook de Nederlandse R&D capaciteiten op het gebied van maritieme techniek van hoge kwaliteit. Dit heeft geresulteerd in onder andere de Bijlboeg en, meer recent, de toepassing van luchtsmering op binnenvaartschepen. Door deze ontwikkelingen en de aard van de Nederlandse maritieme vloot kunnen we wel degelijk beweren dat de Nederlandse maritieme industrie “specialized in the impossible” is.

Meer… www.froudesymposium.nl.