Maritieme Arbeidsmarkt stabiel volgens onderzoek NML

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Nederland Maritiem Land, de Maritieme Arbeidsmarktmonitor, is er een kleine stijging in nieuwe banen van 0,6% (710 banen) ten opzichte van 2014 en heeft ruim 80% van de werknemers een vaste aanstelling. Van de 3.851 bedrijven die benaderd zijn hebben 370 bedrijven de online monitor ingevuld, een respons van 9,6%. De uitkomsten geven een indicatie voor de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van het maritieme cluster in 8 verschillende sectoren, binnenvaart, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, waterbouw, watersportindustrie/jachtbouw, zeevaart en de marine. 

De sector toont verder een stabiel beeld
Het totaal aantal vacatures in de maritieme sector steeg in 2015 licht met 0,8%. Een deel van de vacatures bleek moeilijk vervulbaar, met name technische functies.
Verder blijkt dat het percentage werknemers in tijdelijke dienst licht steeg met 1,3%. Het percentage ingehuurde krachten daalde met 2,4%. Het aantal bedrijven dat opleidings- en stageplaatsen aanbiedt daalde ten opzichte van 2014.

Moeilijk stageplek te vinden in de zeevaart
Voor de meeste branches geldt dat de vraag naar stageplaatsen kan worden vervuld. Helaas geldt dit niet voor de zeevaart door de sterk toegenomen instroom van de laatste jaren is er op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen voor studenten van de zeevaartopleidingen.

Op het gebied van scholing blijkt dat bij 43% van de bedrijven één of meer personen met een technische functie deelnam aan trainingen.

Technologie en duurzaamheid
De maritieme sector ziet twee belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk technologie en duurzaamheid. Met name op het gebied van emissievermindering en groenere aandrijving zien bedrijven veel kansen. Deze thema’s hebben personele gevolgen. De sector verwacht enerzijds een groeiende behoefte aan specialisatie van medewerkers en anderzijds een groeiende behoefte aan meer allround inzetbare medewerkers.