Maritieme sector presenteert ambitieus R&D programma aan Europese Commissie

De Europese maritieme sector heeft op 24 januari 2019 een strategische agenda voor onderzoek en ontwikkeling gepresenteerd aan de Europese Commissie in het Waterborne Technology Platform. In de agenda staat een lange termijn visie en missie voor de bijdrage van de maritieme sector aan een klimaatneutrale economie, een competitieve high tech industrie en een welvarende Europese samenleving. Financiële ondersteuning van de Europese Commissie is noodzakelijk om stappen te zetten.

De agenda draagt bij aan de transitie van transport over water naar een duurzame, veilige en betrouwbare vorm van transport in Europa en de rest van de wereld. Het draagt ook bij aan het elimineren van alle schadelijke emissies in 2050. En het verder ontwikkelen van de leidende positie van Europa in het gebruik van zeeën en oceanen als bron van grondstoffen, energie en voedsel. Het legt de basis onder nieuwe business modellen in de blauwe economie. Daarnaast maakt de agenda het mogelijk om de logistieke processen in de zeevaart, havens en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen. Daarmee kan het Europese transportsysteem naar een hoger plan getild worden.

Er zijn forse investeringen nodig

Om deze doelen te bereiken zijn forse investeringen van de maritieme sector nodig in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Financiële ondersteuning van de Europese Commissie is noodzakelijk om stappen te zetten. De sector roept daarom de Europese Commissie op om de maritieme sector een plaats te geven in het nieuwe Horizon Europe-programma en om de doelen een plaats te geven in het beleid.

Horizon Europe Programma

NMT heeft samen met Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties bijgedragen aan het opstellen van de strategische agenda. De Nederlandse maritieme sector heeft de afgelopen jaren haar kennispositie en innovatievermogen versterkt door intensief gebruik te maken van de Europese subsidieprogramma’s. De sector wil ook de komende jaren gebruik maken van de middelen die beschikbaar komen in het Horizon Europe programma. Daartoe wordt door de koepelorganisatie Nederland Maritiem Land samenwerking gestimuleerd in het Forum Europa-project.