Miljoenennota bevestigt belang haven

Het mainportbeleid is stevig verankerd in het kabinetsbeleid, constateert het Havenbedrijf Rotterdam in een reactie op de Miljoenennota. Het stemt in met de focus van het kabinet op de topsegmenten chemie, energie en logistiek. Daarvoor is jaarlijks een budget gereserveerd van 1,5 tot 2 miljard euro. Het Havenbedrijf onderstreept de wens om samenwerking tussen havens. Niet alleen tussen de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, maar tussen alle Nederlandse havens en zelfs meer samenwerking tussen Nederlandse havens met de Vlaamse havens Gent en Antwerpen. In de Havenvisie 2030 maakt het Havenbedrijf zich daar ook sterk voor.

Het Havenbedrijf is ook ingenomen met het feit dat het kabinet van Nederland een knooppunt van gasstromen wil maken en de aantrekkingskracht van Nederland als aanland- en handelsplaats voor gas wil bevorderen. Deze week opent koningin Beatrix de nieuwe Gate LNG-terminal in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf zet vol in op het concept Energy Port en ziet zich daarin gesteund door het kabinet dat ondermeer 80 miljoen euro reserveert voor de opslag en transport van CO2 (CCS). Ook ziet het Havenbedrijf zijn mobiliteitsbeleid bevestigd door het kabinet door een reservering van 550 miljoen euro tot 2020. Het Havenbedrijf zet onorthodoxe middelen in om de bereikbaarheid van de haven te garanderen tijdens de verbreding van de A15, de zuidelijke ringweg rond de haven. Het Havenbedrijf is blij met de 212 miljoen euro die het kabinet opzij legt voor de spoorontsluiting van de Maasvlakte 2. De voorbereidingen zijn reeds opgestart.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat het marktaandeel van de Rotterdamse haven in Noord-West Europa de afgelopen vijf jaar is vergroot van 33,8 naar 37 procent. 

Meer... Port of Rotterdam