Modal shift voor de bouwsector Potentieel om 7 miljoen ton te verschuiven naar de waterweg

Vandaag maakt het VIM de resultaten van het project Build over Water bekend. Door middel van twaalf proefvaarten met gepalletiseerde bouwmaterialen, aangevuld met een onderzoek naar het ontsluiten van regio’s via watergebonden distributiecentra, werd bekeken hoe het transport van bouwmaterialen verplaatst kan worden naar het water.

Wat als bouwmaterialen over het water vervoerd zouden worden in plaats van over de baan? Dan verdwijnt maar liefst 6 à 7 miljoen ton vrachtvervoer van onze Vlaamse wegen. Goed voor ongeveer een kwart van het wegtransport.

De goederenstromen verlopen nog te veel via de weg”, vindt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “Op termijn wil de Vlaamse regering het aandeel van de binnenvaart in de modal split sterk verhogen. Een belangrijke stap in de goede richting is het vervoer van bouwmaterialen over het water stimuleren. Dit proefproject levert hiervoor een belangrijke bijdrage.”

Clusteren van stromen
Het VIM, sectororganisaties Fema en Feproma, twee kennisinstellingen, zes producenten, vijf logistieke dienstverleners en de waterwegbeheerders bundelen hun krachten om die modal shift te realiseren. Het projectteam organiseerde twaalf proefvaarten met in totaal 12.000 ton aan bouwmaterialen aan boord. Er werd geëxperimenteerd met verschillende types van producten en er werd gevaren via verschillende assen. Aansluitend zorgde een distributieanalyse voor een inzicht in de positieve effecten die dit mobiliteitssysteem kan hebben bij opschaling naar een grotere regio.

We hebben onder andere in één keer 1.500 ton snelbouwstenen vervoerd, iets wat nog nooit eerder gebeurd was met dit soort materiaal’, vertelt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM.

Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “Dit project helpt mee een oplossing te vinden voor een belangrijke maatschappelijke uitdaging, namelijk het verminderen van het fileleed door gebruik te maken van transport over water. Het federaal Planbureau berekende net nog dat de files op onze wegen alleen maar langer worden. Tegen 2030 zullen we bijna twee uur reistijd nodig hebben met de wagen voor een afstand van 50 km. Daarom moeten we ons verplaatsingsgedrag durven vernieuwen. Ik ben blij dat VIM daar alvast het voortouw in neemt.”

Build over Water sluit aan bij het project Distribouw van nv De Scheepvaart, Waterwegen & Zeekanaal NV en VIM, dat zich focust op het uitbouwen van een netwerk RWDC’s.

Kosten
De totale projectkost van het Build over Water project bedraagt 120 000 euro.

Projectpartners
nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, Despriet Harelbeke, Phidan, FEPROMA, FEMA, Gyproc, Haven Genk, Wienerberger, Xella, Eternit, CBR, Betonfabriek Coeck, Ship-it, JoGo Shipping, VIL, VIM en VUB.

Meer… VIM