N-Sea introduceert: mobiel inzetbaar TUP Duiksysteem voor offshore activiteiten

N-SeaTupDuiksysteem

Het TUP (Transfer Under Pressure) Duiksysteem®, ontworpen en gebouwd door N-Sea, heeft een omvangrijke staat van dienst van meer dan 10.000 incidentvrije duiken. Het systeem is geheel vernieuwd en is omgebouwd tot een systeem dat mobiel ingezet kan worden vanaf de meeste DPII support schepen en platforms. Het systeem zal vanaf augustus 2013 inzetbaar zijn.

Het TUP Duiksysteem® bestaat uit een bel geschikt voor 3 personen, een lanceer- en ophaalsysteem, een drievoudig afsluitbare decompressiekamer, een lucht/gemixte gas duikcontrole kamer en een hyberbaar reddingsvaartuig.

Vergeleken met het traditionele luchtduiken is de werkbare bodemtijd door het TUP Duiksysteem verdubbeld. Dit maakt dit syteem kost-efficiënt. Wanneer vergeleken met saturatiesystemen, kan het TUP duiksysteem een kostenbesparend alternatief zijn bij duikoperaties tussen de 35 en 50 m waterdiepte.

De belangrijkste overwegingsfactor is veiligheid. De duikers die onder druk worden gebracht, hebben niet meer te maken met oppervlakte-decompressie- interval.
De vernieuwing van het TUP Duiksysteem ® wordt uitgevoerd volgens de standaarden en richtlijnen van IMCA en wordt gecertificeerd door Lloyds.

De belangrijkste voordelen van het TUP Duiksysteem® zijn:
• Geen oppervlakte-decompressie-interval
• Aanzienlijke stijging van werkbare bodemtijden
• Mobiliteit

Het toevoegen van het TUP Duiksysteem aan N-Sea’s duikoperaties verschaft N-Sea de mogelijkheid om klanten een oplossing te bieden die veilig, compleet en kostenbesparend is.
N-Sea staat bekend om zijn innovatieve en succesvolle positie als offshore aannemer in de Noordzee.
N-Sea voorziet de olie-,gas-, renewable- en kabelindustrie van diensten als: onderzeese constructie assistentie, duik- en ROV service, IMR, Survey en positionering.
Naast offshore activiteiten, is N-Sea actief als onderwater aannemer m.b.t. kust-, haven- en civiele werken.

Meer… N-Sea