Nederland blijft aantrekkelijk voor Duitse investeerders

Duitse investeerders zullen ook in de toekomst hun weg naar Nederland weten te vinden. Dit concludeert de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) op basis van actuele ontwikkelingen en het contact met haar meer dan 900 ledenbedrijven in Nederland en Duitsland. Ondanks de in de miljoenennota aangekondigde lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zal ons land een gewilde vestigingslocatie blijven. “Het nog altijd gunstige belastingklimaat voor buitenlandse investeerders is daarbij één van de factoren”, zegt Axel Gerberding, directeur van de DNHK. “Een ander belangrijk argument is de positie van Nederland als toegangspoort naar Europa, met de Rotterdamse haven. Maar ook Amsterdam als financieel centrum oefent een grote aantrekkingskracht uit op Duitse investeerders.”
Meer... Nederlands-Duitse Handelskamer