Nederland herkozen in maritieme VN-raad (IMO)

Nederland maakt ook de komende twee jaar deel uit van de raad van de internationale maritieme organisatie (IMO). Deze organisatie is als onderdeel van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de wereldwijde regels op het gebied van de zeescheepvaart. Het directoraat-generaal Goederenvervoer, een onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal namens ons land de raadszetel bezetten.


Tijdens de vrijdag 28 november gehouden Assemblee, waaraan 162 landen waren vertegenwoordigd, werd een nieuwe raad van veertig landen gekozen. Nederland werd herkozen voor de komende twee jaar. De raad komt tweemaal per jaar bij elkaar en stuurt als een soort dagelijks bestuur de IMO aan. Naast de Assemblee met alle lidstaten en de raad bestaat de IMO uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, facilitatie, technische samenwerking en wetgeving. De dagelijkse leiding berust nog tot eind 2003 bij secretaris-generaal W.A. O’Neil uit Canada. Hij wordt per 1 januari 2004 opgevolgd door de Griek E.E. Mitropoulos.


Voor Nederland is de raadszetel van groot belang, omdat daardoor de mogelijkheid bestaat het beleid van de IMO te sturen en de belangen van de Nederlandse scheepvaart, havens en het mariene milieu zo direct mogelijk te dienen.

Bron: Min V&W, 28-11-2003;