Nieuw Holland Superjacht Platform van NMT krijgt vorm

Eind september maakten een groep prominente superjachtbedrijven en brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) bekend hun krachten te bundelen. Sinds 1 oktober hebben 46 bedrijven zich aangemeld voor een introductielidmaatschap van het tijdelijke Holland Superjacht Platform. Op basis van de behoeften van deze bedrijven werkt NMT aan een programma voor wereldwijde branding en exportbevordering van de Nederlandse superjachtbouw industrie. Op 16 januari aanstaande worden tijdens de oprichtingsvergadering in het Maritiem Museum in Rotterdam de officiële naam en het jaarprogramma 2020 gepresenteerd.

Foto, NMT.

Het initiatief van NMT is met enthousiasme ontvangen in de sector. Maritime bedrijven kunnen zich sinds 1 oktober aanmelden voor een gratis introductielidmaatschap, dat loopt tot en met 31 januari 2020. Onder de inmiddels 46 leden zijn vele prominente Nederlandse jachtbouwers en toeleveranciers. NMT voert met alle bedrijven uitvoerig gesprekken om hun behoeften in kaart te brengen. “De input van leden is altijd leidend geweest voor onze activiteiten. Zeker bij een nieuw initiatief als dit is het belangrijk om te horen wat hun wensen zijn”, aldus Roel de Graaf, managing director van NMT.

Op donderdag 16 januari 2020 vindt in het Maritiem Museum in Rotterdam de oprichtingsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering, die ook toegankelijk is voor vakpers, wordt de officiële naam van het platform en het jaarprogramma 2020 gepresenteerd. Op verzoek van de leden maken de Monaco Yacht Show, de METSTRADE en een perstour voor internationale vakpers in elk geval onderdeel uit van dat jaarprogramma. Bedrijven hebben vervolgens tot eind januari de tijd om te beslissen of ze hun introductielidmaatschap willen omzetten in een definitief lidmaatschap.