Nieuw innovatiefonds ‘Mainport Innovation Fund II’

Mainport Innovation Fund II verbindt startups met het bedrijfsleven en stimuleert innovatie in het hart van de economie. Op 1 oktober 2015 gaat Mainport Innovation Fund II (MIF II) van start. Het fonds is opgericht door KLM, Schiphol, TU Delft, Havenbedrijf Amsterdam en NS. MIF II onderscheidt zich door haar focus op innovatie in transport, logistiek en luchtvaart en door haar nauwe samenwerking met sterke partners uit deze industrie. Door de actieve betrokkenheid van deze partners kan het fonds startups een platform bieden om versneld te groeien. Het fonds richt zich op innovatieve Nederlandse startups met internationale ambitie die kennis, netwerk en kapitaal zoeken voor marktintroductie en commerciële expansie.

Naast het kapitaal stellen de partners ook een toegewijd team, specialistische kennis en netwerk beschikbaar en treden waar mogelijk op als launching customer.

MIF II streeft ernaar in de komende zes jaar in tien tot vijftien ondernemingen te investeren. Zij heeft daarvoor ruim € 18 miljoen tot haar beschikking. Dit bedrag is mede afkomstig uit de SEED Capital-regeling van het Ministerie van Economische Zaken. Het fonds zoekt jonge ondernemingen met een gezond en internationaal schaalbaar business model, geleid door een sterk en gedreven team. De focus van het fonds is gericht op innovatie in transport, logistiek en luchtvaart. Dit kan zowel om zakelijke als om consumententoepassingen gaan. Binnen de focus vallen thema’s als duurzame infrastructuur en materialen, connectiviteit, bereikbaarheid en mobiliteit, intermodaal vervoer, energie, digitalisering, ‘internet of things’, security & safety, seamless travel en big data.

De oprichters van het fonds willen innovatie in het hart van de Nederlandse economie aanjagen. Hiervoor is samenwerking tussen industrie, kennisinstellingen, financiers en overheid cruciaal. Deze samenwerking staat centraal in de visie en werkwijze van MIF I en II.