Nieuwe afstudeerprijs KIVI NIRIA Offshore Techniek

Met ingang van 2012 stelt de Afdeling voor Offshore Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA een jaarlijkse prijs in voor het beste afstudeerwerk in de Offshore Techniek. Met de afstudeerprijs is € 2.000 gemoeid.

Het doel van deze afstudeerprijs is:
• het belang te accentueren van het Offshore en Dredging (toegepast) onderzoek dat in het kader van afstudeerprojecten plaatsvindt;
• het bedrijfsleven en de maatschappij te attenderen op de resultaten van afstudeerprojecten;
• een stimulans te vormen voor studenten in deze richting af te studeren en voor het bedrijfsleven contact te onderhouden met dit vakgebied;
• de band te versterken tussen afstudeerders en KIVI NIRIA.

Het afstudeeronderwerp dient te passen in het vakgebied, zoals dat is omschreven door de sectie Offshore and Dredging Engineering van de afdeling Marine & Transportation Technology van de Faculteit Mechanical, Maritime & Materials Engineering (3mE).

Deelname staat open voor alle studenten die het Masterexamen Offshore en Dredging Engineering, dan wel Maritieme Techniek, met succes hebben afgelegd in de periode van 1 maart 2011 tot en met 29 februari 2012. Indien men wil deelnemen, dient men zich op te geven bij de afstudeerhoogleraar. Hij/zij draagt geschikte kandidaten voor aan de onderwijscommissie van de masteropleiding Offshore and Dredging Engineering van de TU Delft. De onderwijscommissie maakt vervolgens een voorselectie, die uiterlijk 31 maart 2012 wordt doorgestuurd naar de jury. Deze jury is ingesteld door het bestuur van de Afdeling voor Offshore Techniek van KIVI NIRIA en wijst de winnaar aan. De uitreiking is op 24 mei 2012 in het KIVI NIRIA gebouw in Den Haag.

Meer… KIVI NIRIA