Nieuwe bouwmethode van offshore windparken een feit

Het Arcadis Ost 1 project van Parkwind wordt het eerste offshore windmolenpark dat gebruik gaat maken van een drijvend schip voor de installatie van windturbinegeneratoren. Een jaar lang hebben Parkwind, Heerema Marine Contractors en MHI Vestas Offshore Wind samengewerkt aan deze ontwikkeling. Parkwind en MHI Vestas hebben een voorwaardelijke overeenkomst getekend voor de levering van de turbines tijdens WindEurope Offshore conferentie in Kopenhagen.

Deze methode is gebaseerd op het gebruik van een drijvend installatieschip voor de montage van de WTG-componenten (wind turbine generator).

Parkwind ontwikkelt Arcadis Ost 1 offshore windmolenpark met een capaciteit van 257 MW. Het offshore windpark komt op 20 kilometer ten noordoosten van vn het eiland Rugen in de Oostzee te liggen. Er komen 27 MHI Vestas V174-9.5 MW-turbines op een monopile funderingen en een offshore substation. Arcadis Ost 1 gaat naar schatting zo’n 300.00 huishoudens van groene stroom voorzien.

Omdat het moeilijk is om te bouwen op de bodem van de Oostzee zijn er naar alternatieven gezocht voor de traditionele installatie van offshore windturbines. Zo is in samenwerking met Heerema Marine Contractors en MHI Vestas de drijvende installatiemethode ontwikkeld.

De drijvende methode heeft twee voordelen, er geen installatie nodig op de bodem en het kost minder tijd. Bovendien brengt het minder risico met zich mee in vergelijking met een traditionele hef-installatie methode.