Nieuwe EuroMax-terminal loopt vertraging op

Rotterdam – De bouw van de nieuwe EuroMax-containerterminal op de Maasvlakte is verder vertraagd. Ingebruikname van de terminal wordt niet eerder verwacht dan eind 2006. In aanvang van het project, waarbij stuwadoor ECT en containerrederij P&O Nedlloyd samenwerken, was het de bedoeling dat de eerste fase van de terminal al in april 2004 operationeel zou zijn.


Door betrokkenen worden de recente ontwikkelingen van de Tweede Maasvlakte als reden voor de vertraging gemeld. Rotterdam heeft eerder dit jaar de eis voor een eigen zee-ingang van het nieuwe havengebied losgelaten en kiest er nu voor de Yangtzéhaven te gebruiken als toegangskanaal tot de Tweede Maasvlakte. Daarvoor moet de Yangtzéhaven naar het zuiden worden verlegd tot zeshonderd meter. De uitbreiding van de Rotterdamse haven is echter nog altijd niet zeker.


Door de verlegging van de Yangtzéhaven ontstaat ten zuiden van de Maasvlakte Olie Terminal extra ruimte voor EuroMax. Bestudeerd moet worden of die ruimte groot genoeg is voor een containerterminal. Ook moet de nieuwe terminal over de weg en per spoor worden ontsloten over de buitendijk van de Tweede Maasvlakte.


Tevens gaat nog worden bestudeerd of onder de ‘nieuwe’ Yangtzéhaven een tunnel kan worden gebouwd voor spoor- en wegverkeer naar de EuroMax-terminal.


ECT en P&O Nedlloyd hebben drie jaar geleden een akkoord bereikt over een nieuwe gezamenlijke, 125 hectare grote terminal met een capaciteit voor 2,5 miljoen standaard containers. De EuroMax-terminal is primair bedoeld voor de schepen van P&O Nedlloyd en haar partners in de Grand Alliance. Ook wordt de terminal opengesteld voor ‘derden’.

Bron: Rotterdams Dagblad, 23-04-2003;