Nieuwe grote zeesluis IJmuiden; informatiebijeenkomsten 6 en 8 maart

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en Haven Amsterdam organiseren informatiebijeenkomsten op dinsdag 6 maart in IJmuiden en donderdag 8 maart in Amsterdam over de stand van zaken van de nieuwe grote zeesluis IJmuiden. Aanleiding is de afronding van de eerst fase van de planstudie, waarin ondermeer de afmeting van de nieuwe zeesluis, de locatie in het sluizencomplex IJmuiden, de meest efficiënte bouwwijze en de milieueffecten zijn onderzocht.

De informatiebijeenkomst op dinsdag 6 maart vindt plaats in de Cruiselounge van de Felison Terminal, Sluisplein 55 in IJmuiden. Op donderdag 8 maart is de bijeenkomst in het kantoor van de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade 5 in Amsterdam.

Identiek programma
Beide bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot 21.30 uur. Het programma op beide avonden is identiek:

19.00 uur Ontvangst en informatiemarkt
19.30 uur Opening dagvoorzitter
19.35 uur Toelichting stand van zaken nieuwe zeesluis
20.15 uur Informatiemarkt

Groei sluiscapaciteit
De huidige toegangspoort voor zeeschepen tot het Noordzeekanaal – de Noordersluis uit 1929 – is op termijn aan vervanging toe. Met de komst van een nieuwe grote zeesluis groeit de sluiscapaciteit mee met de groei van het scheepvaartverkeer en schaalvergroting van schepen, zodat deze vlot en veilig van en naar het Noordzeekanaal kunnen. De nieuwe zeesluis levert een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en haar achterland.

Samenwerking
Om tot een nieuwe en grotere zeesluis te komen, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen nauw samen. Eind 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam de gezamenlijke uitgangspunten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden vastgelegd in een convenant.

Meer… Rijkswaterstaat