Nieuwe Syncade™ MLM software voor intelligente terminaloptimalisatie

Het door Emerson ontwikkelde Syncade™ MLM software platform is als eerste geïnstalleerd bij de nieuwe Vopak terminal voor brandstofdistributie Amsterdam Westpoort.

In nauwe samenwerking met Vopak heeft Emerson Process Management specifieke software ontwikkeld voor het beheren en optimaliseren van terminals voor vloeibare bulkgoederen. De software is inmiddels in gebruik in de nieuwste Vopak terminal voor brandstofdistributie in Amsterdam Westpoort waar ten opzichte van vergelijkbare terminals sprake is van een efficiencyverbetering tot 30%. Het nieuwe softwareplatform, met Vopak als ‘founding customer’, is gebaseerd op Emerson Syncade™ MLM dat zich onderscheidt door intelligente koppelingen tussen administratieve en technische (industriële) IT.

Vopak is met meer dan 400 jaar ervaring de grootste onafhankelijke aanbieder van opslagfaciliteiten voor vloeibare bulkgoederen ter wereld. “Onze focus lag bij dit project op het onderzoeken van mogelijkheden voor serviceverbetering en efficiencyverhoging middels het inzetten van intelligente IT voor het besturen en beheren van onze terminals,” aldus Ton van Dijk, Global Director ICT bij Vopak. “Daarbij wilden we ook verbeteraspecten meenemen op gebieden als veiligheid, snelheid, overall-efficiency en asset-optimalisatie. We gingen er vanuit dat door gerichter te werken met meetsystemen/sensoren en intelligente analyse-, beheer- en planningtools, dit met behulp van IT te realiseren zou moeten zijn.”

Syncade™ MLM
“Wij hebben de wensen en eisen van Vopak vertaald in nieuwe software die inmiddels ook beschikbaar is voor andere terminalbedrijven en is gebaseerd op ons Syncade™ MLM platform,” vertelt Guido Wink, General Manager Sales & Marketing voor Nederland bij Emerson Process Management “MLM staat voor Movement Logistics Manager en omvat geavanceerde planning tools en geïntegreerd voorraadbeheer. Het pakket sluit naadloos aan op onze intelligente applicaties in DeltaV™ voor het verplaatsen van de vloeistoffen en uitvoeren van andere services. De ontwikkeling is ontstaan vanuit de gedachte dat de terminalmarkt de komende decennia gestaag zal groeien omdat de vraag naar vloeibare (grond)stoffen zal blijven toenemen. Vopak heeft de specifieke terminaltechnologie en logistieke kennis ingebracht en wij hebben dat vertaald in intelligente software die de basis vormt van Syncade™ MLM. Hiermee zijn krachtige functies beschikbaar voor onder meer voorraadbeheer, order afhandeling en auto-routing, terwijl dankzij de koppeling via DeltaV™ en ERP ook op administratief vlak besparingen worden gerealiseerd.”

Duidelijke resultaten
“We kunnen op grond van onze performance indicatoren de situatie met de nieuwe Emerson-software goed vergelijken met die bij andere terminals,” zegt Ton van Dijk over het resultaat. “Daaruit blijkt dat de berekende verbeteringen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Bij onze nieuwste terminal in Amsterdam Westpoort is sprake van een toename van de snelheid van orderafhandeling en een efficiencyverbetering tot wel 30%, terwijl we de indruk hebben dat de veiligheid eveneens is verhoogd, wat op langere termijn zal moeten blijken. Ook bleek direct na de start dat we de groter dan verwachte orderstroom met deze nieuwe installatie uitstekend konden verwerken. Dit duidt erop dat de verwerkingscapaciteit en/of snelheid door de nieuwe software is toegenomen. In andere delen van de wereld zijn we momenteel eveneens bezig met nieuwbouw teneinde onze opslag- en verwerkingscapaciteit uit te breiden en ook daar zal Syncade™ MLM van Emerson toegepast gaan worden.”

Meer… Emerson