Nieuwe windatlas voor offshore windenergiesector

Het KNMI heeft samen met ‘ECN part of TNO’ en Whiffle een nieuwe en verbeterde windatlas uitgegeven op 17 januari. De Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) geeft informatie die de offshore windenergiesector helpt om de wind op de Noordzee beter te begrijpen. De Nederlandse overheid en windmolenpark ontwikkelaars en offshore windparken kunnen nu nog efficiënter plannen, bouwen en exploiteren, aldus de makers.

De Nederlandse Offshore Wind Atlas (DOWA) zou een ongekend detailniveau bevatten waarbij de wind wordt weergegeven tot een hoogte van 600 meter en de dagelijkse variabiliteit van de wind voor iedereen zichtbaar is.

 

Windatlas van 1979 tot 2019

De oude KNMI-windatlas uit 2013 (KNW) is uitgebreid van 35 naar 40 jaar (1979-2019). Daarnaast is er ook een nieuwe 10-jarige windatlas gemaakt voor de Noordzee (DOWA). De nieuwe atlas bevat windinformatie tot grotere hoogte en voor een groter domein, de mogelijkheid om lokaal verder in te zoomen en een betere representatie van de werkelijkheid van uur tot uur (dagelijkse gang). 

Grotere hoogte en groter domein

Omdat windturbines steeds hoger worden en geëxperimenteerd wordt met technieken als energieopwekking met vliegers (kite-power) was het belangrijk windinformatie te hebben op hoogten tot 600 meter. De klimatologie in de KNW-atlas was beperkt tot 200 meter en eerdere atlassen gingen niet hoger dan 100 meter.

Ook omvat de windatlas een groter domein inclusief een deel van de Noordzee waar de Duitse offshore windparken worden gebouwd en gepland. Daarnaast bevat de DOWA informatie waarmee lokaal nog verder ingezoomd kan worden van uurlijks en 2,5 bij 2,5 kilometer gridafstand naar 10 seconde en 100 meter. Dit soort informatie is onder andere nuttig voor het berekenen van belasting op windturbines.

Betere weergave van de wind op uurbasis

De DOWA is uitgebreid gevalideerd met satellietmetingen (ASCAT), offshore LiDAR-metingen en mastmetingen op zee en op land. De validatieresultaten komen binnenkort op de DOWA-website, maar het is al duidelijk dat de nieuwe windatlas met name wat betreft de uur-op-uur weergave van de wind een behoorlijke verbetering laat zien ten opzichte van de vorige atlas. Niet alleen is het windveld realistischer, het toegevoegde detail is ook vaker op de juiste plek en op het juiste tijdstip.

Rol van het KNMI

In het DOWA-project werken het KNMI, ‘ECN part of TNO’ en Whiffle (een spin-off van de TU Delft) niet alleen samen aan het maken van windatlassen met informatie over ‘ongestoorde wind’, dat wil zeggen zonder invloed van de windparken op de wind (KNW en DOWA), maar ook aan onderzoek om zogeffecten (windschaduw) van windturbines en windparken te modelleren. Verder werkt het KNMI samen met Whiffle aan het combineren van hun weermodel en Whiffle’s Large Eddie Simulatie model (LES) om lokaal zeer gedetailleerde windinformatie te kunnen leveren.