North Sea Group en Argos Oil voeren fusiegesprekken

Energieleveranciers North Sea Group (NSG) en Argos Oil (Argos) voeren fusiegesprekken. Als deze gesprekken slagen, ontstaat dit najaar de grootste onafhankelijke speler in de energiemarkt van Noordwest-Europa, met 850 werknemers, een gezamenlijke tankopslagcapaciteit van ruim 1,5 miljoen m3 en een jaaromzet van ca. €10 miljard. Dit hebben Ben Vree, CEO van NSG en Peter Goedvolk, CEO van Argos vandaag bekendgemaakt.

NSG en Argos zijn sterk in midstream- en downstream activiteiten (op- en overslag, blending en trading van olieproducten, bunkering van (zee)schepen, distributie en verkoop van olieproducten en biobrandstoffen, ‘van producent tot consument’). Het zwaartepunt van de activiteiten van de nieuwe onderneming komt te liggen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Buiten Europa heeft de beoogde fusiecombinatie vertegenwoordigingen in o.a. Brazilië, Singapore en China.

Ben Vree: “Na de recente strategische heroriëntatie heeft NSG een strakkere focus op haar kernactiviteiten en toekomstige groei geformuleerd. NSG wil optreden als een geïntegreerde logistieke dienstverlener op het gebied van energie. Hiertoe behoren naast op- en overslag, transport en distributie ook trading en de bunkeringactiviteiten voor zeeschepen en binnenvaartschepen. Daarbij staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Een fusie met Argos stelt ons in staat om al onze ambities sneller en beter te realiseren en geeft ons een platform voor verdere groei.”

Peter Goedvolk: “Net als onze activiteiten sluiten ook onze ambities goed aan bij die van NSG. Reeds langere tijd zijn wij bezig onze activiteiten in West-Europa verder uit te breiden, onze opslagactiviteiten te vergroten en hebben onze focus op duurzame energie.

In deze snel veranderende energiemarkt geloven wij dat samenwerking met NSG een goede stap is tot verwezenlijking van ons groeiscenario. Gedurende het vierde kwartaal van 2011 hopen wij de fusiegesprekken te kunnen afronden zodat we één geïntegreerde partij worden met een duidelijke visie op de toekomst.”

De komende maanden worden de plannen voor integratie en het realiseren van synergiën verder uitgewerkt. De familie Van der Sluijs heeft, vanwege een verschil van inzicht over de lange termijn groeistrategie, besloten haar aandeel in NSG te verkopen aan de overige aandeelhouders, Reggeborgh, Atlas Invest en Romo Holding. Laatstgenoemde partijen realiseren door deze transactie een verdere uitbreiding van hun aandeel in de energiesector.

In lijn met de strategische focus heeft NSG besloten om de binnenvaart activiteiten van Interstream Barging (ISB) af te stoten. Voorafgaand aan de beoogde fusie met Argos zal NSG 70% van de aandelen in de binnenvaartactiviteiten van ISB verkopen aan de familie Van der Sluijs. De familie Van der Sluijs was al geruime tijd voornemens om een meerderheids aandeel in ISB te verwerven. Om de beschikbaarheid van deze vloot voor NSG te blijven garanderen, zal NSG een strategisch minderheidsbelang van 30% in ISB behouden.

Foto: Argos Oil