North Sea Port maakt havengebied Vlissingen beter bereikbaar

North Sea Port is eind december 2017 gestart met het baggeren van drempels in het vaargebied Wielingen voor de Nederlandse kust. Het havengebied Vlissingen is hierdoor vanaf eind februari bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. North Sea Port behoort dan tot de diepst bevaarbare havens van Europa.

Diepliggende schepen met bestemming Vlissingen-Oost hebben al jaren geregeld te maken met vertragingen. Als het getij niet hoog genoeg is, liggen er letterlijk drempels in de weg ter hoogte van de Wielingen voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Diepliggende schepen (capesizers) met lading voor bedrijven kunnen dan deze drempels in de vaargeul niet passeren. Ze dienen op zee te blijven wachten of uit te wijken naar andere havens. Het gebeurt ook dat schepen niet volledig volgeladen naar het havengebied Vlissingen varen, wat de duurzaamheid niet ten goede komt.


View on Twitter.

Meer zekerheid voor scheepvaart en bedrijven
De bedrijven kunnen het ontvangen en behandelen van diepliggende schepen met veel meer zekerheid inplannen. Zo wordt het concurrentievermogen van de havenbedrijven en North Sea Port verbeterd. Een betere toegankelijkheid komt ook de regionale economie en werkgelegenheid ten goede. Over deze verbetering van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid wordt al meer dan een decennium gesproken. Er ging dan ook heel wat overleg met het bedrijfsleven en milieuorganisaties aan vooraf. Bovendien passen deze baggerwerken in het programma Ambitie 2030 waar economische en ecologische ontwikkeling hand in hand gaan.

Vaargeul van 180 meter breed
De huidige vaargeul op zee van en naar het havengebied Vlissingen heeft een breedte van 500 meter. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een zogenaamde ‘maatwerkgeul’. In plaats van de ondieptes in de vaargeul over de volledige breedte te verwijderen, wordt de vaargeul over een breedte van 180 meter ‘op maat’ aangepakt. De baggerspecie wordt enkele kilometers verderop verspreid in een dieper gelegen deel. Door deze innovatieve aanpak hoeft er slechts 600.000 m³ specie te worden verplaatst. Dat is te vergelijken met de oppervlakte van twee voetbalvelden vol specie tot 60 meter hoog. De werkzaamheden kosten 2,5 miljoen euro. Het Nederlandse Rijk draagt de helft bij. Tegen eind februari zullen de baggerwerkzaamheden vermoedelijk klaar zijn.