North Sea Port voelt corona, brexit en oliecrisis in jaarcijfers

In 2020 boeken de bedrijven in North Sea Port 63,5 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart, een daling van 11,2%. De coronacrisis, brexit en de oliecrisis laten zich duidelijk voelen. De overslag van containers blijft groeien, de uitgifte van gronden kent een recordjaar. De Nederlands-Vlaamse haven boekt via zeevaart 8 miljoen ton minder dan het jaar voordien. Van deze maritieme goederenoverslag is 70,5% import en 29,5% export.

North Sea Port kent de laatste tien jaar als havengebied een gestage groei en sinds 2017 werden er drie recordjaren op rij geboekt. Met 63,5 miljoen ton overslag komt North Sea Port op het niveau van 2016/2017, dus de jaren van net voor de recordreeks. De terugval met 11,2% in 2020 staat echter ver weg van het jaar 2009 toen ten gevolge van de financiële crisis haast een vijfde van de goederenoverslag werd verloren. In 2020 wordt immers nog 15 miljoen ton meer geboekt dan in dit crisisjaar 2009.

Overslag containers in de lift

Meer dan de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die neemt met 6% af en komt op 32,5 miljoen ton uit. Droge bulk weet zich in 2020 nog redelijk staande te houden daar er gedurende de twee jaren daarvoor nog een stijging van 10% was te noteren. De afname doet zich voornamelijk voor bij de vaste brandstoffen (petcokes, steenkool en antraciet) en ijzererts. Een lichtpunt is de bescheiden toename bij de overslag van hoogoven- en ijzerslakken, kalksteen, schroot en houtpellets en houtafval.

Goed nieuws is er bij de overslag van containers. Dit segment verdubbelde reeds in volume in de jaren 2018 en 2019. Ook in 2020 wordt er een groei genoteerd: de overslag neemt met 4,3% toe tot 2,7 miljoen ton. In 2020 worden er meer containers richting Groot-Brittannië verscheept en er wordt bovendien een vijfde meer bananen in containers vervoerd.

Vloeibare bulk neemt met 16,2 miljoen ton een kwart van de goederenoverslag via zeevaart in. 2020 kent echter een daling van 19,3% die volledig bij de petroleumproducten is terug te vinden (naftamengelingen, gas-en dieselolie, nafta en biodiesel).

Stukgoed komt op 9,3 miljoen ton uit. Dit klassiek sterke segment neemt in 2020 met 15% af. De helft daarvan is cellulose, maar er is ook een daling op te tekenen bij plaatstaal en enkele goederensoorten uit de bouwsector zoals bakstenen.

Het rorovervoer daalt met 16,8% tot 2,7 miljoen ton. Dit is voornamelijk door een lagere productie en uitvoer van auto’s en een tijdelijke sluiting van een autofabriek tijdens de eerste lockdown, minder volumes door vakantieregelingen in de zomer en een invoerbeperking richting het Verenigd Koninkrijk. Eind 2020 zit het vervoer van auto’s naar het Verenigd Koninkrijk opnieuw op schema.

Belangrijkste handelspartners

North Sea Port ziet in de top vijf van de belangrijkste handelspartners in 2020 dezelfde landen verschijnen als in 2019. Rusland blijft op nummer één. Het Verenigd Koninkrijk komt op de tweede plaats en doet haasje over met de Verenigde Staten die op plaats drie terechtkomen. Canada stijgt een plaats naar de vierde plek. Brazilië zakt een plaats en neemt de vijfde stek in.

Binnenvaart

In 2020 boekte North Sea Port 54,8 miljoen ton overslag via binnenvaart waarvan 44% import en 56% export. Dit is 6,3% minder dan in 2019.

Met een overslag via zeevaart van 63,5 miljoen ton en via binnenvaart van 54,8 miljoen ton registreert North Sea Port in 2020 een totale overslag van 118,3 miljoen ton.

Record bij uitgifte van gronden

2020 is voor North Sea Port een recordjaar voor het uitgeven van gronden aan investeerders. Met een totaal van 76,4 hectare gronduitgifte is dit bijna een verdubbeling tegenover het jaar 2019. De investeringen van Evolution Terminals voor de opslag van vloeibare bulk, een groene waterstoffabriek van VoltH2, en een groot logistiek park van Heylen Warehouses springen daarbij omwille van grote oppervlaktes, budgetten en jobcreatie in het oog.

Herstel verwacht in 2022

De goederenoverslag via zeevaart neemt in 2020 met 11,2% af, terwijl het verlies in de binnenvaart beperkt wordt tot 6,3%. Niet alle schommelingen in de cijfers zijn te verklaren door corona, maar veel is wel het directe of indirecte gevolg ervan. Daarnaast hebben ook de brexit en de petroleumcrisis een impact gehad op de overslagcijfers.

Pas vanaf augustus 2020 wordt een heel licht herstel opgetekend ten opzichte van de voorgaande maanden, waarna de verschillen kleiner worden in november en december.

North Sea Port kijkt uit naar een positiever 2021, met tegen het einde van het jaar een halvering van het verlies mits er geen zware derde lockdown komt. In de loop van 2022 wordt een volledig herstel verwacht richting 71,5 miljoen ton, het overslagvolume van 2019. De veerkracht van en het herstel bij bedrijven in sectoren zoals automotive, droge en vloeibare bulk, staal en transport kunnen daartoe bijdragen. Bovendien zal een aantal reeds aangekondigde investeringen resultaten boeken in overslagcijfers en werkgelegenheid. Ook ziet North Sea Port in 2021 heel wat nieuwe gronduitgiftes en nieuwe investeerders tegemoet.